kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
61.
1948
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1954.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-19

4. Kiinteistölautakunta20

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 20-25

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 25-57

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 57-59

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 59-61

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 61-63

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 63

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 64-71

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toiminta 71-80

5. Painatus- ja hankintatoimisto 81-83

6. Työtehotoimisto 84-88

7. Tilastotoimisto 89-97

8. Kaupunginarkisto 98-100

9. Verotusvalmistelu 101-105

10. Leski- ja orpoeläkekassa 106-107

11. Ulosottolaitos 108-111

12. Rakennustarkastus 112

13. Julkisivupiirustusten tarkastus 113

14. Holhouslautakunta 114

15. Huoneenvuokralautakunnat 115-118

16. Rakennustoimikunta 119-120

17. Palotoimi 121-128

18. Huoltotoimi 129-172

19. Lastensuojelu 173-195

20. Oikeusaputoimisto 196-199

21. Työnvälitys 200-220

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta 221-229

23. Kansanhuolto 230-239

24. Väestönsuojelu 240

25. Asutuslautakunta 241

26. Raittiusvalistuslautakunta242-247

27. Nuorisotyö 248-251

28. Ammattioppilaslautakunta 252

29. Kotitalouslautakunta 253-255

30. Kaupunginkirjasto 256-267

31. Kaupunginmuseo 268-270

32. Musiikkilautakunta 271-274

33. Yleiset työt 275-295

34. Liikennelaitos 296-312

35. Satamahallinto 313-334

36. Teurastamo 335-354

37. Elintarvikekeskus 355-359

Hakemisto 360-374

 

Koko kirja