kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
62.
1949
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1953.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-11

2. Rahatointa koskevat asiat 11-33

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat33-34

4. Palotointa koskevat asiat 34

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 34-45

6. Huoltotointa koskevat asiat 45-50

7 Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 50-53

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 53-63

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat63-89

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 89-92

11. Liikennettä koskevat asiat 92-94

12. Satamaoloja koskevat asiat 94-96

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 96-97

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 97-101

15. Muut asiat 101-104

2. Kaupunginhallitus105

1. Yleistä kaupunginhallintoa koskevat asiat 105-138

2. Rahatointa koskevat asiat 138-144

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 144-146

4. Palotointa koskevat asiat146-149

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 149-159

6. Huoltotointa koskevat asiat 159-166

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 166-181

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 181-193

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 193-209

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 209-222

11. Liikennettä koskevat asiat 222-237

12. Satamaoloja koskevat asiat 237-243

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 243-244

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 244-251

15. Muut asiat 251-257

Hakemisto 257-291

 

Koko kirja