KERTOMUKSET
  • HAKEMISTOT 1971 - 1974
1931_1960

Helsingin kaupungin
vuosikertomusjulkaisut
1971–1974
Yleinen asiahakemisto
Helsingin kaupungin
tilastokeskuksen julkaisema.
Helsinki 1985.

Yleinen asiahakemisto 1971 - 1974

1931_1960

Helsingin kaupungin
vuosikertomusjulkaisut
1971–1974
B. KiinteistÖhakemisto
Helsingin kaupungin
tilastokeskuksen julkaisema.
Helsinki 1987.

Kiinteistöhakemisto 1971 - 1974

1931_1960

Helsingin kaupungin
vuosikertomusjulkaisut
1971–1974
A. HenikilÖhakemisto
Helsingin kaupungin
tilastokeskuksen julkaisema.
Helsinki 1984.

Henkilöhakemisto 1971 - 1974