Helsingin kaupungin
digitoidut painetut asiakirjat

Helsingin kaupunginarkisto on digitoinut kunnallishallinnon painettuja asiakirjakokoelmia. Asiakirjojen avulla pääsee tutustumaan Helsingin kaupungin päätöksenteon historiaan. Sivustosta löytyy tällä hetkellä kuusi erilaista asiakirjakokonaisuutta ja sitä täydennetään tulevaisuudessa.

Painetut vuosikertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta sisältävät tärkeimmät kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä virastojen (hallintokuntien) vuosikertomukset hakemistoineen 1875–1974.

Kaupunginhallituksen mietinnöt 1875-1918 on oma vuosittainen sarjansa raporteista, joita kaupunginvaltuusto on käyttänyt päätöksentekonsa tukena. Mietinnöt muodostuvat eri virastojen ja asiantuntijoiden lausunnoista.

Helsingin esikaupunkiliitosraportti vuodelta 1936 antaa tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille tarkan selvityksen 1930-luvun pääkaupungista sekä liitosalueista.

Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat sisältävät laajan kokoelman tilastoja Helsingistä sekä vertailutietoja Helsingin seudulta ja muualta Suomesta.

Helsingin kaupungin kunnallisista asetuskokoelmista löytyy kaupungin omat säännöt ja asetukset jo vuodesta 1569 vuoteen 1980.

Helsingin kadunnimet on nimistötoimikunnan laatima kirjasarja helsinkiläisistä kadunnimistä, niiden historiasta, synnystä ja muutoksista.