kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
47.
1934
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1936.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat3-7

1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset3-7

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset7-13

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset13-22

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset22-25

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset25-32

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat32-79

G. Muut asiat79-94

II. Kaupunginhallitus.95

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat95-107

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta koskevat asiat95-107

2 Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat108-128

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat128-199

C. Muut asiat199-228

III. Kiinteistölautakunta.229

1. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat229-282

2. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat232-233

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat233-246

4. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat246-249

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat249-250

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan
kuuluvat asiat
251

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat251-257

8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat257-264

9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset264-279

IV. Tilastotoimisto1*-4*

V. Ulosottolaitos5*-8*

VI. Verotusvalmistelukunta9*-10*

VII. Yleiset työt11*-26*

VIII. Puhtaanapito27*-36*

IX. Satamahallinto37*-48*

X. Palolaitos49*-56*

XI. Teurastamo57*-70*

XII. Köyhäinhoito71*-109*

XIII. Lastensuojelu110*-138*

XIV. Kotitalouslautakunta139*-140*

XV. Kaupunginkirjasto141*-149*

XVI. Kaupunginmuseo150*

XVII. Musiikkilautakunta151*-154*

XVIII. Rakennustarkastuskonttori155*-156*

XIX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta157*

XX. Holhouslautakunta158*

XXI. Oikeusaputoimisto159*-161*

XXII. Työnvälitystoimisto162*-169*

XXIII. Naisten työtupa170*-173*

XXIV. Myyntiaitta174*-175*

XXV. Urheilulautakunta176*-179*

XXVI. Ammattioppilaslautakunta180*

XXVII. Työttömyyden torjumista koskevat Helsingin kaupungin
toimenpiteet v. 1931-34
181*-202*

Hakemisto203*-231*

 

Koko kirja