kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
63.
1950
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1954.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

1. Kaupunginvaltuusto1-2

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-13

2. Rahatointa koskevat asiat 13-35

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 35-37

4. Palotointa koskevat asiat 37-38

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 38-47

6. Huoltotointa koskevat asiat 47-51

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 51-54

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 54-64

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 64-88

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 88-91

11. Liikennettä koskevat asiat 91-92

12. Satamaoloja koskevat asiat 92-96

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 96

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 97-100

15. Muut asiat 100-107

2. Kaupunginhallitus108

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 108-143

2. Rahatointa koskevat asiat 143-150

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 150-153

4. Palotointa koskevat asiat 153-155

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 155-165

6. Huoltotointa koskevat asiat 165-171

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 171-184

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 184-196

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 196-216

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 216-228

11. Liikennettä koskevat asiat 228-239

12. Satamaoloja koskevat asiat 239-244

13. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 244-245

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 246-251

15. Muut asiat 251-256

Hakemisto 257-281

 

Koko kirja