kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
65.
1952
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1962.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat4-17

2. Rahatointa koskevat asiat18-26

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat26-28

4. Palotointa koskevat asiat28-30

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat30-38

6. Huoltotointa koskevat asiat39-43

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat44-47

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat48-53

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat54-83

10. Yleisiä töitä koskevat asiat83-91

11. Liikennettä koskevat asiat92-93

12. Satamaoloja koskevat asiat.93-95

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat95-96

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat96-98

15. Muut asiat98-108

2. Kaupunginhallitus109

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat110-151

2. Rahatointa koskevat asiat151-161

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat161-164

4. Palotointa koskevat asiat164-168

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat.169-184

6. Huoltotointa koskevat asiat185-197

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat197-216

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat216-234

9. Kiinteätä omaisuutta koskevat asiat234-271

10. Yleisiä töitä koskevat asiat271-287

11. Liikennettä koskevat asiat287-303

12. Satamaoloja koskevat asiat303-313

13. Teurastamoa, elintarvikekeskusta ja kalasatamaa koskevat asiat313-316

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat316-322

15. Muut asiat323-330

Hakemisto331-374

 

Koko kirja