kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
60.
1947
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1951.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkusanat III

1. Kaupunginvaltuusto1-2

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2-12

2. Rahatointa koskevat asiat 12-41

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 421-44

4. Palotointa koskevat asiat 44

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 44-52

6. Huoltotointa koskevat asiat52-55

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 55-59

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 59-67

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 67-82

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 82-84

11. Liikennettä koskevat asiat 84-86

12. Satamaoloja koskevat asiat 86-87

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 87-88

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 88-94

15. Muut asiat 94-103

2. Kaupunginhallitus104

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 104-137

2. Rahatointa koskevat asiat 137-141

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat141-143

4. Palotointa koskevat asiat143-147

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 147-159

6. Huoltotointa koskevat asiat 159-163

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 164-176

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 177-186

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 186-203

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 203-213

11. Liikennettä koskevat asiat 213-223

12. Satamaoloja koskevat asiat 223-229

13. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 229-231

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 231-240

15. Muut asiat 240-244

Hakemisto 245-276

 

Koko kirja