kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
70.
1957
jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1960.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-31

4. Kiinteistölautakunta32

Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat33-35

Kiinteistöviraston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat36-59

Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat60-64

Kiinteistöviraston metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat65-65

5. Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat66-68

6. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat69-69

7. Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat70-89

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset90-96

5. Hankintatoimisto97-98

6. Järjestelytoimisto99-105

7. Koulutustoimikunta106-107

8. Huoltokassa108-108

9. Tilastotoimisto109-112

10. Kaupunginarkisto113-116

11. Verotusvalmistelu117-120

12. Leski- ja orpoeläkekassa121-122

13. Ulosottolaitos123-126

14. Rakennustarkastustoimisto127-128

15. Holhouslautakunta129-129

16. Huoneenvuokralautakunnat130-133

17. Palotoimi134-144

18. Huoltotoimi145-169

19. Lastensuojelu170-192

20. Työnvälitys193-207

21. Oikeusaputoimisto208-210

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta211-219

23. Väestönsuojelu220-222

24. Asutuslautakunta223-225

25. Raittiuslautakunta226-228

26. Nuorisotyö229-233

27. Ammattioppilaslautakunta234

28. Kotitalouslautakunta235-237

29. Kaupunginkirjasto238-251

30. Kaupunginmuseo252-255

31. Musiikkilautakunta256-258

32. Konepajatoimikunta259

33. Yleiset työt260-280

34. Liikennelaitos281-295

35. Satamahallinto296-316

36. Teurastamo317-326

37. Elintarvikekeskus327-331

38. Puutavara- ja polttoainetoimisto332-335

Hakemisto336-347

 

Koko kirja