kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
48.
1935
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1937.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-3

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat3-9

1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset3-9

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset10-16

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset16-21

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset22-25

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset25-31

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat31-66

C. Muut asiat66-84

II. Kaupunginhallitus.85

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat85-103

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta koskevat asiat85-103

2. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat103-122

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat122-198

C. Muut asiat198-225

III. Kiinteistölautakunta.226-226

1. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat226-228

2. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat228-229

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat229-244

4. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat244-247

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat247-249

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat249-250

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat250-256

8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat256-260

9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset260-276

IV. Tilastotoimisto1*-5*

V. Ulosottolaitos6*-9*

VI. Verotusvalmistelukunta10*-11*

VII. Yleiset työt12*-28*

VIII. Puhtaanapito29*-38*

IX. Satamahallinto39*-57*

X. Palolaitos58*-65*

XI. Teurastamo66*-81*

XII. Köyhäinhoito82*-111*

XIII. Lastensuojelu112*-141*

XIV. Kotitalouslautakunta142*-144*

XV. Kaupunginkirjasto145*-154*

XVI. Kaupunginmuseo155*-156*

XVII. Musiikkilautakunta157*-160*

XVIII. Rakennustarkastuskonttori161*

XIX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta162*

XX. Holhouslautakunta163*

XXI. Oikeusaputoimisto164*-167*

XXII. Työnvälitystoimisto168*-175*

XXIII. Naisten työtupa176*-182*

XXIV. Myyntiaitta182*-183*

XXV. Urheilulautakunta184*-187*

XXVI. Ammattioppilaslautakunta188*

Hakemisto189*-218*

 

Koko kirja