kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
45.
1932
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1936.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause IVIV

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat3-9

1. Kaupungin asemakaavaa koskevat asiat3-9

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat9-14

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat15-21

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat21-26

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat26-38

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat38-105

C. Muut asiat105-142

II. Kaupunginhallitus.142

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat142-156

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta koskevat asiat142-156

2. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat156-187

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat187-276

C. Muut asiat277-304

III. Kiinteistölautakunta.305

1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja toimintaa koskevat asiat305-308

2. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat308-309

3. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat309-310

4. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat310-324

5. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat325-326

6. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimintaa koskevat asiat327-328

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat328-337

8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat338-342

9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset342-354

IV. Tilastotoimisto1*-4*

V. Ulosottolaitos5*-8*

VI. Verotusvalmistelukunta9*-10*

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus11*-25*

VIII. Puhtaanapitolaitos26*-36*

IX. Satamalautakunta37*-50*

X. Palolaitos51*-58*

XI. Köyhäinhoitolautakunta59*-97*

XII. Lastensuojelulautakunta98*-123*

XIII. Kotitalouslautakunta124*-126*

XIV. Kaupunginkirjasto127*-135*

XV. Kaupunginmuseo136*

XVI. Musiikkilautakunta137*-140*

XVII. Rakennustarkastuskonttori141*-142*

XVIII. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta143*

XIX. Holhouslautakunta144*

XX. Oikeusaputoimisto145*-148*

XXI. Työnvälitystoimisto149*-157*

XXII. Naisten työtupa158*-161*

XXIII. Urheilulautakunta162*-164*

XXIV. Ammattioppilaslautakunta165*

Hakemisto166*-199*

 

Koko kirja