kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
59.
1946
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1950.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-2

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2-17

2. Rahatointa koskevat asiat 17-45

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 45-48

4. Palotointa koskevat asiat 48-49

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 49-62

6. Huoltotointa koskevat asiat 62-65

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 65-69

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 70-78

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 78-93

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 93-97

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 97

12. Liikennettä koskevat asiat 97-100

13. Satamaoloja koskevat asiat 100-104

14. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 104-106

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 106-111

16. Muut asiat 111-123

2. Kaupunginhallitus124

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 124-161

2. Rahatointa koskevat asiat 162-167

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 167-171

4. Palotointa koskevat asiat 171-175

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 175-186

6. Huoltotointa koskevat asiat 186-193

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 193-211

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 211-222

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 222-248

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 248-259

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 259-261

12. Liikennettä koskevat asiat 261-270

13. Satamaoloja koskevat asiat 270-275

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 275-277

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 278-288

16. Muut asiat 288-292

Hakemisto 293-326

 

Koko kirja