kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
54.
1941
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1945.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat3-10

2. Rahatointa koskevat asiat10-28

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat28-31

4. Liikennettä koskevat asiat31-31

5. Palotointa koskevat asiat31-32

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat32-37

7. Huoltotointa koskevat asiat37-41

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat41-45

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat46-50

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat50-87

11. Yleisiä töitä koskevat asiat87-92

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat92-92

13. Satamaoloja koskevat asiat92-93

14. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat93-95

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat95-100

16. Muut asiat100-108

II. Kaupunginhallitus109

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat109-159

2. Rahatointa koskevat asiat159-168

3. Oikeus-ja järjestystointa koskevat asiat168-173

4. Liikennettä koskevat asiat173-176

5. Palotointa koskevat asiat176-180

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat180-198

7. Huoltotointa koskevat asiat198-210

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat210-230

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat231-247

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat247-282

11. Yleisiä töitä koskevat asiat282-293

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat293-295

13. Satamaoloja koskevat asiat296-303

14. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat304-307

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat307-317

Muut asiat317-322

III. Kiinteistölautakunta323

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat323-328

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat328-354

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat354-359

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat359-362

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat362

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat362-367

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat368-371

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset372-385

IV. Tilastotoimisto1*-8*

V. Verotusvalmisteluvirasto9*-12*

VI. Leski- ja orpokassa13*-16*

VII. Ulosottolaitos17*-21*

VIII. Rakennustarkastuskonttori22*

IX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta23*

X. Holhouslautakunta24*

XI. Palotoimi25*-31*

XII. Huoltotoimi32*-97*

XIII. Lastensuojelu98*-133*

XIV. Oikeusaputoimisto134*-137*

XV. Työnvälitystoimisto 138*-182*

XVI. Työvelvollisuuslautakunta183*-202*

XVII. Urheilulautakunta203*-206*

XVIII. Kansanhuolto207*-209*

XIX. Ammattioppilaslautakunta210*

XX. Kotitalouslautakunta211*-213*

XXI. Kaupunginkirjasto214*-221*

XXII. Kaupunginmuseo222*

XXIII. Musiikkilautakunta223*-227*

XXIV. Yleiset työt228*-258*

XXV. Puhtaanapito259*-266*

XXVI. Satamahallinto267*-285*

XXVII. Teurastamo286*-305*

XXVIII. Elintarvikekeskus306*-309*

Hakemisto310*-352*

 

Koko kirja