kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
44.
1931
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1933.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat3-7

1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset3-7

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset7-12

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset13-19

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset19-26

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat26-42

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat42-104

C. Muut asiat104-134

II. Kaupunginhallitus.135-136

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat137-138

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat137-138

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat139-149

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat150-166

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat166-239

C. Muut asiat239-270

III. Kiinteistölautakunta.271-274

1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja toimintaa koskevat asiat274-277

2. Kiinteistötoimiston johtajan toimialaan kuuluvat asiat277-279

3. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat279-281

1. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat281-295

5. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat295-299

6. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat299-301

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat301-311

8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat311-318

9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset318-327

IV. Tilastotoimisto1*-8*

V. Ulosottolaitos9*-12*

VI. Verotusvalmistelukunta13*-14*

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus15*-31*

VIII. Puhtaanapitolaitos32*-42*

IX. Satamahallitus43*-46*

X. Palolaitos47*-51*

XI. Köyhäinhoitolautakunta52*-83*

XII. Lastensuojelulautakunta84*-110*

XIII. Väliaikainen kotitalousjohtokunta111*-112*

XIV. Kaupunginkirjasto113*-121*

XV. Kaupunginmuseo122*-123*

XVI. Musiikkilautakunta124*-127*

XVII. Rakennustarkastuskonttori128*-129*

XVIII. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta130*

XIX. Holhouslautakunta131*

XX. Oikeusaputoimisto132*-135*

XXI. Työnvälitystoimisto136*-142*

XXII. Naisten työtupa143*-146*

XXIII. Urheilulautakunta147*-148*

XXIV. Ammattioppilaslautakunta149*

XXV. Raittiuslautakunta150*-153*

Hakemisto154*-191*

 

Koko kirja