HAKEMISTOT

KiinteistÖhakemistot

1931_1960

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
KiinteistÖhakemisto
1875–1930
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1953.

Kiinteistöhakemisto 1875 - 1930

1931_1960

Helsingin kaupungin
vuosikertomusjulkaisut
1961–1970
B. KiinteistÖhakemisto
Helsingin kaupungin
tilastokeskuksen julkaisema.
Helsinki 1981.

Kiinteistöhakemisto 1961 - 1970

1931_1960

Helsingin kaupungin
vuosikertomusjulkaisut
1971–1974
B. KiinteistÖhakemisto
Helsingin kaupungin
tilastokeskuksen julkaisema.
Helsinki 1987.

Kiinteistöhakemisto 1971 - 1974