kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
62.
1949
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1955.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta 1

4. Kiinteistölautakunta14

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 14-19

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 19-46

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat46-50

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 50-53

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 53-56

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 56

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat57-65

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 65-74

5. Painatus-ja hankintatoimisto 75-76

6. Työtehotoimisto 77-82

7. Huoltokassa 83-84

8. Tilastotoimisto 85-91

9. Kaupunginarkisto 92-94

10. Verotusvalmistelu 95-99

11. Leski- ja orpoeläkekassa 100-101

12. Ulosottolaitos 102-105

13. Rakennustarkastus 106

14. Julkisivupiirustusten tarkastus 107

15. Holhouslautakunta 108

16. Huoneenvuokralautakunnat 109-113

17. Rakennustoimikunta 114

18. Palotoimi115-122

19. Huoltotoimi 123-166

20. Lastensuojelu 167-190

21. Oikeusaputoimisto 191-193

22. Työnvälitys 194-217

23. Urheilu ja retkeily 218-227

24. Kansanhuolto 228-234

25. Väestönsuojelu 235

26. Asutuslautakunta 236

27. Raittiuslautakunta 237-242

28. Nuorisotyö 243-250

29. Ammattioppilaslautakunta 251

30. Kotitalouslautakunta 252-254

31. Kaupunginkirjasto255-267

32. Kaupunginmuseo 268-271

33. Musiikkilautakunta 272-274

34. Yleiset työt 275-300

35. Liikennelaitos 301-315

36. Satamahallinto 316-339

37. Teurastamo 340-357

38. Elintarvikekeskus 358-363

Hakemisto364-379

 

Koko kirja