kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
63.
1950
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1955.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta 1-24

4. Kiinteistölautakunta25

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 25-30

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 31-60

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 60-65

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 65-67

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 67-70

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 70-71

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 71-81

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 82-91

5. Painatus- ja hankintatoimisto 92-93

6. Työtehotoimisto 94-98

7. Huoltokassa 99-100

8. Tilastotoimisto 101-107

9. Kaupunginarkisto 108-110

10. Verotusvalmistelu 111-115

11. Leski- ja orpoeläkekassa 116-117

12. Ulosottolaitos 118-121

13. Rakennustarkastus 122

14. Julkisivupiirustusten tarkastus 123

15. Holhouslautakunta 124

16. Huoneenvuokralautakunnat 125-129

17. Rakennustoimikunta 130

18. Palotoimi 131-139

19. Huoltotoimi 140-181

20. Lastensuojelu 182-205

21. Oikeusaputoimisto 206-208

22. Työnvälitys 209-229

23. Urheilu- ja retkeilytoiminta 230-238

24. Kansanhuolto 239-245

25. Väestönsuojelu 246

26. Asutuslautakunta 247-248

27. Raittiuslautakunta 249-253

28. Nuorisotyö 254-258

29. Ammattioppilaslautakunta 259

30. Kotitalouslautakunta 260-262

31. Kaupunginkirjasto 263-276

32. Kaupunginmuseo 277-281

33. Musiikkilautakunta 282-285

34. Yleiset työt 286-321

35. Liikennelaitos 322-343

36. Satamahallinto 344-367

37. Teurastamo 368-385

38. Elintarvikekeskus 386-391

Hakemisto 392-408

 

Koko kirja