kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
46.
1933
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1936.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-1

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat2-6

1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset2-6

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset6-9

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset10-16

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset17-19

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset19-26

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat27-80

C. Muut asiat80-98

II. Kaupunginhallitus.99

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat99-113

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta koskevat asiat99-113

2 Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat113-132

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat132-207

C. Muut asiat208-235

III. Kiinteistölautakunta.236

1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja toimintaa koskevat asiat236-238

2. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat239-239

3. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat240-241

4. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat241-250

5. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat251-254

6. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat254-255

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat255-262

8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat262-266

9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset266-280

IV. Tilastotoimisto1*-9*

V. Ulosottolaitos10*-12*

VI. Verotusvalmistelukunta13*-14*

VII. Yleiset työt15*-29*

VIII. Puhtaanapito30*-42*

IX. Satamahallinto43*-53*

X. Palolaitos54*-62*

XI. Teurastamo63*-73*

XII. Köyhäinhoito74*-113*

XIII. Lastensuojelu114*-143*

XIV. Kotitalouslautakunta144*-145*

XV. Kaupunginkirjasto146*-154*

XVI. Kaupunginmuseo155*

XVII. Musiikkilautakunta156*-158*

XVIII. Rakennustarkastuskonttori159*-160*

XIX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta161*

XX. Holhouslautakunta162*

XXI. Oikeusaputoimisto163*-166*

XXII. Työnvälitystoimisto167*-175*

XXIII. Naisten työtupa176*-179*

XXIV. Myyntiaitta180*-182*

XXV. Urheilulautakunta183*-186*

XXVI. Ammattioppilaslautakunta187*

Hakemisto188*-215*

 

Koko kirja