kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
67.
1954
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1957.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-18

4. Kiinteistölautakunta19

Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat19-24

Kiinteistöviraston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat24-48

Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat49-51

Kiinteistöviraston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat52-53

Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat54-56

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat57

Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat58-73

Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset74-80

5. Painatus- ja hankintatoimisto81-82

6. Järjestelytoimisto83-87

7. Huoltokassa88-88

8. Tilastotoimisto89-93

9. Kaupunginarkisto94-97

10. Verotusvalmistelu98-102

11. Leski- ja orpoeläkekassa103-104

12. Ulosottolaitos105-108

13—14. Rakennustarkastus ja Julkisivujen katselmusmiehet109

15. Holhouslautakunta110

16. Huoneenvuokralautakunnat111-115

17. Palotoimi116-124

18. Huoltotoimi125-156

19. Lastensuojelu157-178

20. Työnvälitys179-192

21. Oikeusaputoimisto193-195

22. Urheilu- ja retkeilylautakunta196-204

23. Kansanhuolto205-207

24. Väestönsuojelu208-210

25. Asutuslautakunta211-213

26. Raittiuslautakunta214-217

27. Nuorisotyö218-222

28. Ammattioppilaslautakunta223

29. Kotitalouslautakunta224-226

30. Kaupunginkirjasto227-239

31. Kaupunginmuseo240-243

32. Musiikkilautakunta244-247

33. Konepajatoimikunta248-249

34. Yleiset työt250-273

35. Liikennelaitos274-289

36. Satamahallinto290-314

37. Teurastamo315-325

38. Elintarvikekeskus326-330

39. Puutavara- ja polttoainetoimisto331-333

Hakemisto334-350

 

Koko kirja