kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
50.
1937
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1939.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat3-10

2. Rahatointa koskevat asiat10-30

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat30-32

4. Palotointa koskevat asiat32-34

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat34-41

6. Palotointa koskevat asiat42-46

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat47-48

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat48-51

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat51-74

10. Yleisiä töitä koskevat asiat74-80

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat80

12. Satamaoloja koskevat asiat80-82

13. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat82-85

14. Teurastamoa ja keskuskeittolaa koskevat asiat85-86

15. Muut asiat86-92

II. Kaupunginhallitus93

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat93-130

2. Rahatointa koskevat asiat130-140

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat140-146

4. Palotointa koskevat asiat146

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat147-158

6. Huoltotointa koskevat asiat158-171

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat171-177

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat177-185

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat185-206

10. Yleisiä töitä koskevat asiat206-216

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat216-218

12. Satamaoloja koskevat asiat218-226

13. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat226-230

14. Teurastamoa, keskuskeittolaa ja myyntiaittaa koskevat asiat230-233

15. Muut asiat233-241

III. Kiinteistölautakunta242

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat242-246

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat246-271

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat271-278

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat278-281

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat281-282

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat282-290

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat290-297

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset297-312

IV. Tilastotoimisto1*-8*

V. Ulosottolaitos9*-12*

VI. Verotusvalmisteluvirasto13*-15*

VII. Yleiset työt16*-32*

VIII. Puhtaanapito33*-42*

IX. Satamahallinto43*-58*

X. Palolaitos59*-66*

XI. Teurastamo67*-86*

XII. Huoltotoimi87*-148*

XIII. Lastensuojelu149*-182*

XIV. Kotitalouslautakunta183*-185*

XV. Kaupunginkirjasto186*-196*

XVI. Kaupunginmuseo197*

XVII. Musiikkilautakunta198*-201*

XVIII. Rakennustarkastuskonttori202*

XIX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta203*

XX. Holhouslautakunta204*

XXI. Oikeusaputoimisto205*-208*

XXII. Työnvälitystoimisto209*-231*

XXIII. Naisten työtupa232*-237*

XXIV. Myyntiaitta238*-240*

XXV. Urheilulautakunta241*-244*

XXVI. Ammattioppilaslautakunta245*

XXVII. Verotusvalmisteluviraston tarkkailijat246*-247*

Hakemisto248*-279*

 

Koko kirja