kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
61.
1948
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1953.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-13

2. Rahatointa koskevat asiat 13-42

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat42-44

4. Palotointa koskevat asiat 44-45

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 45-52

6. Huoltotointa koskevat asiat 52-56

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 56-59

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 59-64

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 64-88

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 88-93

11. Liikennettä koskevat asiat 93-95

12. Satamaoloja koskevat asiat 95-97

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 97-99

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 99-105

15. Muut asiat 105-113

2. Kaupunginhallitus114

1. Yleistä kaupunginhallintoa koskevat asiat 114-147

2. Rahatointa koskevat asiat 147-153

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 154-156

4. Palotointa koskevat asiat 156-159

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 159-172

6. Huoltotointa koskevat asiat 172-179

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 179-195

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 195-207

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 208-230

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 231-242

11. Liikennettä koskevat asiat 242-254

12. Satamaoloja koskevat asiat 254-260

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 260-263

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 263-271

15. Muut asiat 272-275

Hakemisto 276-302

 

Koko kirja