kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
58.
1945
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1949.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Kiinteistölautakunta1

1. Kiinteistö toimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 1-6

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat7-28

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 28-32

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 32-33

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 33-36

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat 36-37

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 37-48

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 49-51

4. Tilastotoimisto 52-59

5. Kaupunginarkisto 60-66

6. Verotusvalmistelu virasto67-72

7. Leski- ja orpokassa 73-75

8. Ulosottolaitos 76-78

9. Rakennustarkastuskonttori 79

10. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta 80

11. Holhouslautakunta 81

12. Palotoimi 82-88

13. Huoltotoimi 89-137

14. Lastensuojelu 138-169

15. Oikeusaputoimisto 170-173

16. Työnvälitystoimisto 174-213

17. Urheilu- ja retkeilylautakunta 214-220

18. Väestönsuojelulautakunta 221-233

19. Asutuslautakunta 234

20. Raittiusvalistuslautakunta 235-237

21. Ammattioppilaslautakunta 238

22. Kotitalouslautakunta 239-240

23. Kaupunginkirjasto 241241-249

24. Kaupunginmuseo 250

25. Musiikkilautakunta 251-254

26. Yleiset työt 255-278

27. Puhtaanapito 279-283

28 Liikennelaitos 284-295

29. Satamahallinto 296-311

30. Teurastamo 312-333

31. Elintarvikekeskus 334-335

Hakemisto 336-347

 

Koko kirja