Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten tässä verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Verkkopalvelusta vastaa Helsingin kaupunki.

Parhaillaan on käynnissä Hel.fi-sivuston uudistus, joka valmistuu vaiheittain vuosien 2021-2023 aikana.

Tämä saavutettavuusseloste koskee vain kaupungin Hel.fi-pääsivuston uudistettua osaa. Muiden verkkotunnusten alla toimiville palveluille ja vielä uudistamattomalle osalle hel.fi-palvelua on laadittu omat saavutettavuusselosteensa.

Helsingin kaupungin tavoite

Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Hel.fi-palvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö, havaitut puutteet

Alla mainittu sisältö ei täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Sivustolla liikkuminen

 • Navigointivalikon avauspainikkeelta puuttuu saavutettava nimi, kun sivua tarkastellaan responsiivisessa näkymässä. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 • Navigointivalikoissa ei kuvata avustavalle teknologialle, mikä valikon kohteista vastaa auki olevaa sivua, vaikka sama tieto tarjotaan visuaalisesti. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 • Navigaatiovalikossa käytettävät haitaripainikkeet eivät kuvaa avustavalle teknologialle, onko niiden tila avattu vai suljettu. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 • Responsiivisessa tilassa navigointivalikossa esiintyy useita apuväline- ja näppäimistökäyttöön liittyviä teknisiä puutteita. (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys, WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 • Sivustolla on linkkejä, joista puuttuu merkintä, että ne johtavat ulkopuoliseen palveluun. (WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)

Toimipisteiden haku

 • Toimipistehaussa on elementti, joka kuvataan avustavalle teknologialle sekä linkkinä että painikkeena (WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)

 • Toimipistehaun tuloksissa on kuvia, joilla on vain koristeellinen rooli, mutta joita ei ole joko a) piilotettu avustavalta teknologialta tai b) joille ei ole annettu tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

 • Toimipistehaun tuloksissa voi olla tarjolla ”Näytä lisää” –painike. Painikkeen aktivoinnin jälkeen tuloslistaus kasvaa ja painike katoaa, mutta selaimen kohdistus ei siirry oikein uusien tulosten alkuun. (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys)

 • Toimipistehaun suoritus voi esittää latausanimaation, kun haku kestää pidempään. Avustavalle teknologialle ei välitetä tietoa, että lataustila on käynnissä ja tuloksia ei ole vielä tuotettu. (WCAG 4.1.3 tilasta kertovat viestit)

Sivukohtaisen palautteen antaminen

Sosiaalisen median jakopainikkeet (Email, Facebook, WhatsApp, Twitter) ovat kohdistettavissa näppäimistöllä (kun sivulla edetään sarkaimella elementti kerrallaan), mutta niitä ei voi aktivoida näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö).

Karttaupotteet

Palvelussa on karttaupotteita, jotka eivät ole saavutettavia. Upotteet on tarkoitus jatkossa piilottaa avustavalta teknologialta, koska niiden tarjoama tieto on saatavilla myös saavutettavassa muodossa. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi), WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti, WCAG 2.1.1 Näppäimistö, WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Muut

 • Linkkien kohdistusindikaattori voi piirtyä osittain väärin, kun linkkejä on aseteltu ryhmiin. (WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus)

 • Sivustolla esiintyy joitain kontrastivirheitä. Esimerkiksi joidenkin tekstien ja taustan välinen kontrastiero ei ole riittävä. (1.4.3 Kontrasti)

 • Sivuilla on englanninkielistä sisältöä. Esimerkiksi avustavalle teknologialle voi välittyä väärällä kielellä oleva saavutettava nimi. (WCAG 3.1.2 Osien kieli)

 • Joiltain otsikoilta puuttuu tekninen otsikkomääritys. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 • Sivustolla on kuvakkeita, joilta puuttuu saavutettava nimi. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli ,arvo)

 • Sivustolla on visuaalisesti merkittyjä osioita, joilta puuttuu tekninen rakennemääritys. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Puutteiden korjaus

Havaittuja saavutettavuuspuutteita pyritään korjaamaan jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua. 

Hel.fi uudistuu osa kerrallaan

Hel.fi-sivusto uudistetaan vaiheittain vuosien 2021-2023 aikana. Siirtymäajalla käytössä ovat uusi ja vanha sivusto. Tämä saavutettavuusseloste koskee ainoastaan uudistettuja osia sivustosta. Muun hel.fin saavutettavuusselosteen löydät täältä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Palvelussa on karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Anna palautetta tällä verkkolomakkeella (www.hel.fi/palaute) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen helsinki.palaute@hel.fi .

Palautekanavan kautta voit myös pyytää saavutettavaan muotoon muokattuja tietoja Hel.fi-sivuston sisällöstä.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli  eti koe saavasi sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Hel.fi-sivuston saavutettavuusselosteesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian viestinnän sisällöntuotantoyksikkö. Seloste on laadittu 25.9102021.