Nordsjö

I Nordsjö bor man nära till havet, vidsträckta rekreationsområden och mångsidiga tjänster. Metron tillhandahåller ett flexibelt sätt att förflytta sig i vardagen och till sitt invånarantal är Nordsjö som en medelstor finsk stad.

På den här sidan

Nordsjö som område

Förnyelsen av Nordsjös centrum byggs runt Nordsjö metrostation.  Med sina tjänster och arbetsplatser förenar den de gamla och de nya bostadsområdena i Solvik, Kallvik, vid Kallviksvägen, Centrala Nordsjö, Havsrastböle och Ramsöstranden. Nordsjö centrum kompletteras och förutom bostäder kommer byggnaderna att ha affärslokaler med nya tjänster på gatuplanet. För Nordsjö gymnasium har man byggt nya utrymmen, som på kvällarna även kommer att stå till invånarnas förfogande såsom också utrymmena i Nordsjö idrottshus och Vuotalo. 
Närheten till havet och naturen och de fantastiska möjligheterna till friluftsliv och motion förblir en viktig del av Nordsjös dragningskraft. Nordsjö hamn är Finlands viktigaste exporthamn.

Kallviksudden är en ståtlig åsudde som reser sig från Nordsjö. På grund av den sandiga i jordmånen består den av för Helsingfors otypiskt karg och ljus tallskog. På uddens stränder finns vidsträckta fina sandstränder. Åsen fortsätter ut i havet som en sandbank under vattnet.
Uddens åsrygg har fredats som ett separat naturskyddsområde, liksom också landhöjningsängen på uddens spets. Båda skyddsområdena och vattenområdena som omgärdar udden hör till Europeiska unionens Natura 2000-nätverk för värdefulla naturobjekt. Under flyttsäsongen samlas flyttfåglar och vadare på badstrandens sandbankar.

I fråga om naturens diversitet hör Svarta backen till de värdefullaste skogsområdena i Helsingfors och där finns exempelvis huvudstadsregionenens värdefullaste frodiga lund. På låglänta fuktiga ställen finns ormbunkskärr, högre upp på branterna fins grandominerade lundar och svårframkomliga, snåriga brantavsnitt. Svarta backen hör också till det nationella programmet för skydd av lundar och är delvis ett Natura 2000- område.
I Svarta backen finns också den bäst bevarade befästningsanläggningen från första världskriget i Helsingfors. På området finns bland annat grottor och en ravin och konstruktionerna är skyddade enligt lagen om fornminnen.
 

På promenadavstånd från Nordsjös metrostation finns Nybondas stora friluftsområde med över 100 hektar skog och havsstrand. Det är ett fantastiskt utfärdsmål för människor i alla åldrar som tycker om att röra sig i naturen och på naturstigarna kan man utföra roliga uppgifter som har att göra med naturen i Nybondas. 
I Nybondas finns gamla skogar i naturligt tillstånd och fina höga berg. I östra delen på Ratasudden finns ängar och dammar eller glosjöar som har skilt sig från havet. Mitt i skogen i norra delen finns två kärr. Från stränderna har du utsikt över havsvikarna och Sibbos skärgård. Mitt i Nybondas befinner sig den gamla gården Skata. Från Skatauddens spets öppnar sig en storslagen havsutsikt. 

Nordsjötoppen är ett unikt och fantastiskt rekreationsområde i Nordsjö. Nordsjötoppens omväxlande träng som omfattar 60 hektar lämpar sig för allt från vandring och skidåkning till fågelskådning och naturutflykter. 
Friluftsområdet har informationstavlor och nya markerade naturstigar. Toppen högsta punkt är 60 m över havet och från krönet öppnar sig fantastiska vyer över hela Helsingfors och Nordsjö hamn. Nordsjötoppens omväxlande träng som omfattar 60 hektar lämpar sig för allt från vandring och skidåkning till fågelskådning och naturutflykter.

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Nordsjö planering på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Ilmakuva Vuosaaresta
Bild: Lauri Rotko

Byggande

Cafékvarteret som byggs för tillfället kommer vid sidan av stranden och kanalen att bli Solviks tredje höjdpunkt. I cafékvarteret befinner man sig mellan havet och metron, det vill säga Solvikens bästa sidor är på promenadavstånd. 
Solviken är helsingforsarnas egen Riviera, där finns nämligen en av stadens bästa sandstränder i de urbana höghusens omedelbara närhet.

På Kallviksvägen förbereder man på att snabbspåran Spårjoker II ska byggas på 2030 talet. Bostadsbolagen har möjlighet att kompletteringsbygga på sina tomter, vilket betyder nya invånare och nya tjänster till närcentrumet. Dessutom planerar man att iståndsätta Ilveskorpiparken.

På Ramsöstranden har man redan byggt småhusbostäder vid havsstranden. I fortsättningen kommer man också att bygga höghusbostäder på området. Hotellet Rantapuisto utvidgas och kompletteras med ett spa. Hotell Vuoranta omdisponeras till ett högklassigt serviceboende för äldre. I havsstrandens omedelbara närhet planeras en ny strandrutt. På Ramsöstranden finns också naturreservatet Rastilanneva.
 

I Nordsjö centrum förenas de goda sidorna med urbant boende med en frodig och havsnära miljö. 
I centrum har man byggt en ny byggnad för Nordsjö gymnasium och där finns också Nordsjös idrottshus, Vuotalo med bibliotek, en central för hälsa och välbefinnande samt köpcentret Columbus  Vuotalo utvidgas med utrymmen för konstutbildning och centralen för hälsa och välbefinnande med en ett seniorcentrum och -bostäder.  Till centrum kommer det nya offentliga utrymmen, bostäder, tjänster och arbetsplatser. Nordsjös trumfkort är metron, som transporterar områdets innevånare snabbt och enkelt från en plats till en annan och möjliggör stadsdelens fotgängarcentrum. Vid sidan av Cirrus håller man redan på att bygga nya bostadstorn. 
För mosaikkvarteret bredvid Nordsjö gymnasium och kulturkvarteret bredvid Vuotalo har man utlyst en byggtävling. Till Norsjö centrum kommer i fortsättningen konst som finansieras enligt procentprincipen.

Vuosaaren metroasema
Bild: Lauri Rotko

Trafikförbindelser

Spårvägstrafiken blir en allt viktigare del av Nordsjös dragningskraft. Förutom metron har man som målsättning att på 2030 talet få snabbspåran Spårjoker II till området, som då skulle hämta passagerare från nordöstra och norra Helsingfors till Nordsjö Genom Nordsjö hamntunnel finns en direkt förbindelse till ring III.

Tjänster

I Nordsjö finns det redan ett mångsidigt existerande serviceutbud – butiker, motionstjänster lekparker och skolor. Ovanför Norvägen och Metrobanan har köpcentret Columbus byggts som en bro som förenar stadsdelarna i Nordsjö.  
I Nordsjös tillbyggda idrottshus finns simhall, bollspelshallar och motionsutrymmen och Vuotalo som är internationellt bekant för sin arkitektur erbjuder kulturupplevelser för alla åldrar. I centrum finns Nordsjös Central för hälsa och välbefinnande, som under de närmaste åren utvidgas med ett seniorcentrum.

 

 

Nordsjö tjänster på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Bild: Jussi Hellsten

Kontaktuppgifter

Namn
Leena Pasonen

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Nordsjö Stadskansliet, områdesbyggande (inte Havsrastböle)

Namn
Tuukka Linnas

Titel
Teamchef
Beskrivning
Stadsmiljösektorn, detaljplanering

Namn
Susanna Ratinen

Titel
Trafikingenjör
Beskrivning
Stadsmiljösektorn, trafikplanering