Hoppa till huvudinnehåll

Havsrastböle

Tyttö pyöräilee Meri-Rastilassa.
Bild: Lauri Rotko

I Havsrastböle skapar den storslagna marina närmiljön utmärkta förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Stadsförnyelsen medför många nya boendemöjligheter på området. 

Havsrastböle har en omfattande stadsförnyelse framför sig, vid vilken man under de kommande åren bygger nya hem för upp till 4400 nya invånare i närheten av metrostationen. Stadsförnyelsen genomförs med hjälp av två stora planer (västra och östra delen) samt genom att förnya tjänsterna. Förnyelsen startar när de detaljplaner som möjliggör detta får laga kraft. Kompletteringsbyggandet inleds enligt planerna under åren 2023 – 2024, men förverkligandet av helheten tar över ett årtionde.
Förändringen betyder byggande på nya tomter vid kanterna av grönområdena. Vissa byggnader rivs när nya byggs för att ersätta dem. I samband med detta förbättras områdets parker, platser, trafikförbindelser samt offentliga och kommersiella tjänster Rastböle affärscentrum utvecklas och ett nytt kvartershus byggs på området för att samla ihop tjänsterna. I lokaler för gemensam användning kommer det att finnas grundskola, daghem, ungdomsgård, lekpark och bostadsutrymmen.

Närheten till havet och naturen kommer att förbli utgångspunkterna för utvecklingen. För att accentuera områdets unika karaktär och kännspaka landmärken kommer offentlig konst att hämtas till området enligt procentprincipen. Man tänker hämta konst till Havsrastböle för att pigga upp stadsmiljön redan under byggnadsskedet.

Ramsöstranden
På Ramsöstranden har man redan byggt småhusbostäder vid havsstranden. I fortsättningen kommer man också att bygga höghusbostäder på området. Hotellet Rantapuisto utvidgas och kompletteras med ett spa. Hotell Vuoranta omdisponeras till ett högklassigt serviceboende för äldre. I havsstrandens omedelbara närhet planeras en ny strandrutt. På Ramsöstranden finns också naturreservatet Rastilanneva.

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.
 

Öppna kartan i nytt fönster
Pariskunta rannalla Meri-Rastilassa.

Kontaktuppgifter

Namn:
Linda Toivonen

Titel:
projektingenjör
Telefonnummer:
09 310 27945
Beskrivning:
Stadskansliet, områdesbyggande