Meri-Rastila

Tällä sivulla

Tyttö pyöräilee Meri-Rastilassa.
Kuva: Lauri Rotko

Meri-Rastilassa upea merellinen lähiluonto luo upeat puitteet ulkoilulle ja virkistymiselle. Kaupunkiuudistus tuo alueelle runsaasti uusia asumisen mahdollisuuksia. 

Meri-Rastilan länsiosan kaduille ja Haruspuistolle suunnitellaan peruskorjausta. Puisto- ja katusuunnitelmaluonnokset ovat esillä 29.05. – 18.06.2024. Voit tutustua suunnitelmiin yleisötilaisuudessa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai kyselyssä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Yleisötilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena 11.6. klo 17-19. Kyselyssä voit tutustua suunnitelmiin videoiden, karttojen ja kuvien avulla. Katujen ja puiston suunnittelu liittyy Meri-Rastilan kaupunkiuudistukseen ja tulevaan täydennysrakentamiseen.

Meri-Rastila kaupunkiuudistusalueena

Meri-Rastilalla on edessään laajamittainen kaupunkiuudistus, jossa rakennetaan tulevina vuosina uusia koteja jopa 4 400 uudelle asukkaalle metroaseman läheisyyteen. Kaupunkiuudistusta tehdään kahden ison kaavan avulla (länsi- ja itäosa) sekä uudistamalla palveluita. Uudistus käynnistyy, kun sen mahdollistavat asemakaavat ovat lainvoimaisia. Täydennysrakentamisen on arvioitu alkavan vuosina 2023 –2024, mutta kokonaisuuden toteuttaminen kestää yli vuosikymmenen.

Muutos tuo rakentamista uusille tonteille viheralueiden reunoille. Joitakin rakennuksia puretaan, kun uutta rakennetaan niiden tilalle. Samassa yhteydessä parannetaan alueen puistoja, aukioita, liikenneyhteyksiä ja sekä julkisia että kaupallisia palveluita. Rastilan liikekeskus kehittyy ja alueelle rakennetaan uusi korttelitalo kokoamaan palvelut yhteen. Yhteiskäyttötiloissa toimintansa aloittaa peruskoulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto ja asukastilat.

Merellisyys ja luonnonläheisyys  

Kehittyvät arjen palvelut, vapaa-ajan ja virkistäytymisen mahdollisuudet paranevat entisestään, kun aluetta kehitetään yhtenä Helsingin kaupunkiuudistusalueista. Kyseessä on laajamittainen kaupunkiuudistus, tavoitteena rakentaa koteja 4400 asukkaalle.

Asuminen ja rakentaminen

Meri-Rastilaan rakennetaan tulevina vuosina uusia koteja metroaseman läheisyyteen olemassa oleville tonteille ja viheralueiden reunoille. Joitakin elinkaarensa päähän tulleita rakennuksia puretaan ja uusia rakennetaan tilalle. Samassa yhteydessä parannetaan alueen puistoja, aukioita, liikenneyhteyksiä ja sekä julkisia ja kaupallisia palveluita. 

Täydennysrakentamisen on arvioitu alkavan länsiosasta, liikekeskuksen alueen ympäristöstä ja Haruspuistoon sijoittuvien uusien puistotonttien rakentamisella vuosina 2025-2026. Toteuttaminen on pitkäaikaista, kestoksi on arvioitu yli vuosikymmen (2030-luvulle). Työmaiden käynnistyminen on riippuvainen hankkeeseen ryhtyvien/tontinhaltijoiden ja katurakentamisen aikatauluista. Tehtyihin tontinvarauspäätöksiin voi tutustuatäältä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rakentamisessa panostetaan kiertotalouden edistämiseen purkavan uusrakentamisen tonteilla, yleisillä alueilla ja palvelutilarakentamisen kohteissa resurssiviisaiden ratkaisujen löytämiseksi.  

Kehittyvät palvelut

Kaupunkiuudistuksen myötä Meri-Rastilan arjen palvelutarjonta monipuolistuu. Alueelle rakennetaan monitoimitalo kokoamaan palvelut yhteen. Yhteistiloissa toimintansa aloittaa peruskoulu, päiväkoti, nuorisotalo, kotihoito, leikkipuisto ja asukastilat, rakentamisaika v. 2026-2028. Kohteen suunnittelu käynnistyy arkkitehtuurikilpailulla. Lisäksi kohteeseen Harbonkatu 8 rakennetaan uusi päiväkoti, rakentamisaika v. 2024-2026. 

Meri-Rastilan kaupallinen vetovoima vahvistuu, kun tulevaisuudessa liikekeskus uudistuu ja kivijalkaliiketiloja kehitetään täydennysrakentamisen yhteydessä. Uusi liikekeskus on suunniteltu hybridikortteliksi kaupallisille palveluille ja asumiseen. Ruokakaupan lisäksi kohteeseen on tulossa kahvila- ja ravintolatiloja sekä muita liiketiloja. Meri-Rastilan tori uudistuu samalla.  

Virkistäytyminen ja luonto

Meri-Rastilan virkistysalueet ja alueen solmukohdat parantuvat. Ympäristön parannuksia tehdään katu- ja puistouudistusten avulla ja vahvistetaan kestävän liikkumisen/pyöräilyn ja jalankulun mahdollisuuksia/yhteyksiä siten, että meri on entistä paremmin saavutettavissa. Virkistysalueita kehitetään alueen puistojen yleissuunnitelman mukaisesti (Loci Maisema-Arkkitehdit 21.11.2021). Ensimmäisenä uudistuu Haruspuisto, kun sen toiminnallisuutta parannetaan. Puistoa suunnitellaan erityisesti nuorten mieltymysten mukaiseksi uusine leikki- ja pallokenttineen. 

Merellisyys ja luonnonläheisyys säilyvät kaupunkirakenteen kehittämisen lähtökohtiin. Luonnonläheisyys puistoineen ja metsineen on kaiken kaikkiaan Meri-Rastilalle omaleimasta, jota vahvistetaan entisestään. Liikkumista parannetaan viheryhteyksiä pitkin, katutilat ja pihat avautuvat puistoihin ja korttelit mukailevat maastonmuotoja. Uusiin rakennuksiin suunnitellut viherkatot lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja alueen vehreyttä yhdessä pihojen, puistojen ja virkistysmetsien kanssa. 

Alueelle tuodaan julkista taidetta korostamaan alueen omaperäisyyttä ja tunnistettavia maamerkkejä taiteen prosenttiperiaatteen mukaisesti. Meri-Rastilaan halutaan tuoda kaupunkiympäristöä piristävää taidetta ja tapahtumia jo rakennusvaiheessa. Kaupunkitilan viihtyisyyttä lisätään myös placemaking-kokeiluin. 

Osallistuminen

Meri-Rastila kehittyy yhdessä asukkaiden kanssa. Voit osallistua esimerkiksi Kerro kantasi-kyselyihin. Helsingin kaupungin stadiluotsit tekevät paljon töitä alueella. Stadiluotsien tarkoitus on lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, tasavertaista kohtaamista ja kykyä nähdä kaupunki muiden silmin. Stadiluotsit edistävät kaupunkilaisten osallisuuden moniäänisyyttä ja ovat toimialojen tukena asukkaiden osallisuuteen liittyvissä asioissa.

Lisää stadiluotsien toiminnasta täältä. 

Ramsinranta

Merellisyys ja luonnonläheisyys säilyvät kehittämisen lähtökohtina. Alueelle tuodaan julkista taidetta korostamaan alueen omaperäisyyttä ja tunnistettavia maamerkkejä taiteen prosenttiperiaatteen mukaisesti. Meri-Rastilaan halutaan tuoda kaupunkiympäristöä piristävää taidetta jo rakennusvaiheessa.

Ramsinrantaan rakentuu uusia rivi- ja kerrostaloasuntoja. Myös alueen entisiä kurssikeskuksia kehitetään: Hotelli Vuorannan päärakennus on juuri remontoitu vanhusten palveluasunnoiksi, ja Hotelli Rantapuiston palvelut voivat täydentyä mm. uusilla hotellihuoneilla sekä pienellä kylpyläosastolla.  

Viheralueita kehitetään myös Ramsinrannassa. Rastilannevan tilaa on tarkoitus parantaa johtamalla suolle ympäristön hulevesiä. Virkistymisen mahdollisuudet puolestaan paranevat, kun alueen rantareitti täydentyy uudella yhteydellä. Myös virkistysreittien jatkamista Ramsinniemeen tutkitaan. 

 

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta

Tiesitkö luonnonsuojelualueesta Meri-Rastilassa?

Tule mukaan videomatkalle pitkin pitkospuita.

Kaavat ja suunnitelmat

Asemakaavoissa määritetään alueen maankäyttö, minne rakennamme esimerkiksi asuntoja, toimistoja ja puistoja tai missä kulkevat kadut ja muut väylät.
 

Karttaupotus Meri-Rastilan suunnitelmista - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Pariskunta rannalla Meri-Rastilassa.

Yhteystiedot

Nimi
Lotta Suominen

Titteli
projektinjohtaja
Kuvaus
Kaupunginkanslia, aluerakentaminen

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/uuttahelsinkia/meri-rastila.