Hoppa till huvudinnehåll

Åggelby

Åggelby är ett bostadsområde med många historiska skikt som har byggts runt den järnvägshållplats som öppnades för persontrafik 1881. Åggelby består av fem delområden som alla har byggts under olika tidsperioder.

Oulunkylän ostoskeskus, Ogeli

Åggelby som område

I och med att snabbspårvägen Spårjoker färdigställs förbättras områdets tillgänglighet och Åggelby växer betydligt. Spårjokern möter huvudbanan i Åggelbys förnyade centrum.

Planläggningen för de närmaste åren kommer att hämta nya bostäder och tjänster till Åggelby. Målsättningen för området är upp till 5000 nya invånare fram till år 2030.

Stäng

Tack vare sitt centrala läge och goda kommunikationsförbindelser erbjuder Åggelby utmärkta möjligheter att utöva affärsverksamhet. Nya verksamhetslokaler planeras bland annat till Åggelby centrum samt i närheten av Spårjokerns hållplatsers. Man strävar efter upp till 1500 nya arbetsplatser i området fram till år 2030. Se närmare information om Helsingfors stads affärsverksamhetsmöjligheter på webbplatsen För företag.
 

Stäng

•    Åggelby centrum utvecklas till en omstigningsstation för spårtrafiken och man bygger nya bostäder, tjänster samt affärsutrymmen för matvarubutiker och annan detaljhandel.
•    Längs med Åggelbyvägen planerar man bostäder och en ny låg- och högstadieskola.
•    Ståthållarvägen gestaltas mer boulevardaktig och på båda sidor av gatan byggs nya bostäder för ungefär 1800 invånare. Genom området planeras två grönområdesrutter med öppna parkområden i nord-sydlig riktning.
•    Längs med Landshövdingsvägen i Grindbacka byggs nya bostadshus och vid Ånäsvägen uppförs ett daghem.
•    Längs med Birgittavägen och Britasvägen i Månsas planerar man bostäder för ungefär 600 nya invånare.
•    I Åggelby och Månsas pågår tomtspecifika planläggningsprojekt, vilkas framåtskridande man kan följa i Helsingfors karttjänst.

Stäng
Oulunkylän liikuntapuisto Bild: Tero Pajukallio
Oulunkylän liikuntapuisto Bild: Tero Pajukallio

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Se hur Åggelbys område kommer att se ut i framtiden

På vidstående visualisering kan du se hur Ståthållarvägens omgivning kommer att se ut enligt planerna.

Ståthållarvägens visualisering (länken öppnas i ett nytt fönster)

Trafikförbindelser

Spårjokern är en snabbspårvagnslinjer som ska byggas mellan Östra centrum och Kägeludden och ska ersätta busslinje 550. Tack vare snabbspårvagnen blir det lättare att röra sig mellan stadsdelarna. Spårjokern kommer att få åtta hållplatser på Åggelby område: Britas, Birgittavägen, Månsas, Tusbyleden, Ståthållarevägen, Kullatorpsvägen, Åggelby station och Grindbacka.

Oulunkylän asema Bild: Tero Pajukallio
Oulunkylän asema Bild: Tero Pajukallio

Tjänster

Med hjälp av nedanstående kartor kan du bekanta dig närmare med områdets tjänster. 

Kontaktuppgifter

Områdesbyggande i Åggelby
Lotta Suominen
projektchef, områdesbyggandeprojektet Spårjokern
Tfn 09 310 38510

Linda Toivonen
projektingenjör, områdesbyggandeprojektet Spårjokern
Tfn 09 310 27945