Omgivningen av Forsbyvägen och Backasgatan

För omgivninen av Forsbyvägen och Backasgatan har beviljats en reservation för utveckling där staden reserverar området för att planeras av Jatke Uusimaa Oy fram till utgången av 2025. I början av år 2024 utarbetas en ändring av detaljplanen för området. I samband med ändringen kan man meddela sin egen åsikt om planeringslösningarna.
ilmakuva Koskelantien ja Mäkelänkadun ympäristöstä

Omgivningen av Forsbyvägens och Backasgatans hörn håller på att utvecklas

Jatke Uusimaa Oy har ansökt hos staden om en reservation för utveckling för FPA:s tomt i Kottby på adressen Forsbyvägen 5 samt för servicestationens område som ligger väster om tomten. I en reservation för utveckling ger Helsingfors stad en partner tillstånd att planera för ett område som ägs av staden. Reservationen för utveckling har godkänts av stadsstyrelsen 30.10.2023 och reservationen gäller till utgången av 2025.

 Syftet med projektet är att utveckla omgivningen av korsningsområdet av Forsbyvägen och Backasgatan. Jatke Uusimaa Oy har förvärvat FPA:s tidigare byggnad. Förutom FPA:s tomt, som ägs av staden, omfattar området som hör till reservationen för utveckling ett område som gränsar till Backasgatan och Lillkyrövägen, där det för närvarande finns en servicestation och en snabbmatsrestaurang.

 Jatke föreslår att området ska förvandlas till ett område för bostadsbyggande med närbutikslokaler. Vid planeringen beaktas särskilt det omgivande områdets nationellt värdefulla kulturmiljö samt planeringsområdets läge vid en knutpunkt för trafiken. Staden och Jatke undersöker i samarbete arrangemangen för korsningsområdet mellan Backasgatan, Forsbyvägen och Skogsbackavägen. Området för reservationen för utveckling ligger i generalplanen inom ett bostadsdominerat område (A2) där kvarterseffektiviteten i huvudsak är 1,0–2,0. I de preliminära utkasten till projektet är omfattningen av bygget cirka 10 000–15 000 kvadratmeter våningsyta. Detta skulle innebära mer än tre hundra nya invånare. Affärs- och andra lokaler ska möjliggöras vid de centrala gatorna i området.

Ändringen av detaljplanen inleds tidigt i 2024

Under reservationen för utveckling utarbetar Jatke mer detaljerade planer, utredningar och alternativa granskningar. Staden inleder processen för att ändra detaljplanen och ordnar ett gemensamt samarbete i anslutning till processen tillsammans med den sökande.

Respons och idéer om utgångspunkterna för utvecklingen av regionen som vi fick i interaktionen i maj 2023 beaktas i den fortsatta planeringen.