Keskuspuisto

Keskuspuisto on Helsinkiä halkova lähes kymmenen kilometrin pituinen keskusmetsä. Se on Helsingin suosituin ja laajin ulkoilualue, jossa voit nauttia metsäisestä luonnosta ympäri vuoden.

Tällä sivulla

Kaksi henkilö kulkee syksyisessä metsässä sienikorien kanssa.
Kuva: Jussi Hellsten

Keskuspuisto lyhyesti

Keskuspuisto on yli 100-vuotias monipuolinen luonto- ja ulkoilualue, joka sijaitsee keskellä Helsinkiä. Noin 10 kilometrin pituinen Keskuspuisto ulottuu etelästä Töölönlahdelta aina kaupungin pohjoisrajalle Haltialaan asti. Keskuspuiston pääreitti kulkee puiston läpi etelästä pohjoiseen.

Keskuspuiston kautta kuljetaan, siellä retkeillään, kuntoillaan ja virkistytään. Alueella on opastettuja ulkoilureittejä ja monen helsinkiläisen työmatka kulkee Keskuspuiston kautta. Talvisin osa ulkoilureiteistä on latuina.

Keskuspuiston luonto on monipuolista ja maasto vaihtelevaa. Puistossa on laajoja metsäalueita, maisemapeltoja ja niittyjä. Puiston eteläisin osa on puistomaisempaa kaupunkiympäristöä. 

Uutta Keskuspuistossa

Henkilö pyöräilee metsässä polkua pitkin.
Kuva: Kuutti Heikkilä

Keskuspuiston maastopyöräreitti

Keskuspuistoon on perustettu uusi 16 km pituinen maastopyöräreitti. Reittiä voivat käyttää myös muut ulkoilijat. 

Reitin toivotaan ohjaavan maastopyöräilyä siten, että luonnon liiallinen kuluminen Keskuspuiston herkissä luontokohteissa vähenee.

Lue lisää Keskuspuiston maastopyöräreitistä

Keskuspuiston opaskartta, sisältää paljon tietoa puiston alueista ja reiteistä.

Uudet opasteet ja Keskuspuiston opaskartta

Ulkoilumajoille ja keskeisiin risteyksiin tulee kartallisia opasteita ja risteyksiin opasteviitat. Vasta valmistuneesta opaskartasta näet mm. Keskuspuiston ulkoilureitit, ladut, kuntoradat, ulkoilumajat sekä pysäkit ja pysäköintialueet.
Keskuspuiston opaskartta (pdf, ei saavutettava)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Keskuspuistossa kulkeminen, luonto ja historia

Keskuspuiston pohjoisosasta löydät suositut Haltialan ja Paloheinän luonto- ja ulkoilualueet. Etelämpänä Keskuspuistossa sijaitsevat Maunula, Pirkkola, Ruskeasuo ja Laakso. Alueilla on runsaasti nähtävää ja tekemistä. 

Tutustu Keskuspuiston ulkoilu- ja luontoalueisiin kohdassa Keskuspuiston ulkoilualueet ja palvelut

Kulkeminen ja reitit

Keskuspuistossa risteilee monia polkuja ja reittejä. Kulku puistossa helpottuu, kun Keskuspuiston uusien opasteiden asennus valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Ulkoilumajoille ja keskeisiin risteyksiin tulee kartallisia opasteita ja risteyksiin opasteviitat. Voit kulkea Keskuspuistossa myös reittien ulkopuolella, kerätä sieniä ja marjoja. Luonnonsuojelualueista osassa kulkua on rajoitettu.

Valaistuilla reiteillä valot sammutetaan klo 23 ja valot menevät päälle klo 6 aamulla.

Katso Keskuspuiston reitit, ulkoilumajat ja liikuntapuistot kartalla kohdasta Tekemistä Keskuspuistossa tai opaskartalta: Keskuspuiston opaskartta (pdf, ei saavutettava)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Huomioi muut puiston käyttäjät

Keskuspuisto on Helsingin suosituin ulkoilualue, jossa on vuosittain yli 2 miljoonaa ulkoilukäyntiä.  Onkin tärkeää, että ulkoilijat ja muut alueen kautta kulkevat huomioivat toisensa.

Pyöräily: Ulkoilureiteillä liikkuu paljon pyöräilijöitä ja kävelijöitä. Pyöräilijöiden tulee kohtaamisissa ja ohituksissa hidastaa nopeutta riittävästi ja käyttää tarvittaessa soittokelloa tai ääntä, jotta ohitus on turvallinen.

Ladut: Talvella aurattu ulkoilureitistö risteää latujen kanssa, mikä pyöräilijöiden tulee ottaa erityisesti huomioon. On myös tärkeää, että laduilla ei kävellä.

Noudata kaikilla ulkoilualueilla jokaisenoikeuksia ja järjestyssääntöjä ja liiku luonnossa vastuullisesti:

Keskuspuiston luonto on tyypillistä reheväkasvuista eteläsuomalaista kangasmetsää. Lehtomaiset ja tuoreet kangasmetsät sekä lehdot ovat yleisiä. Kuusivaltaiset varttuneet ja vanhat sekametsät vallitsevat.

Metsien ikä vaihtelee 60–100 vuoden välillä ja monissa metsissä on eri-ikäistä puustoa. Keskuspuiston vanhimmat kuusi- ja rauduskoivuvaltaiset metsät ovat saavuttaneet 100–120 vuoden iän ja niissä on alkanut näkyä kunnon heikentymistä, paikoin myös pienialaisia hyönteistuhoja.

Metsäalueiden tilaa seurataan ja pyritään hoitamaan suunnitelmallisesti, etteivät puustotuhot laajenisi.

Tutustu Keskuspuiston luontoon

Keskuspuisto sai alkunsa vuonna 1911, kun arkkitehti Bertel Jung laati puistosuunnitelman, johon kuului Töölönlahti ympäristöineen. Keskuspuisto perustettiin 1914, jonka jälkeen se laajeni lopulta vuonna 1934 tehdyn maakaupan myötä Vantaanjokeen saakka.

Sotien aikana 1941–1945 Keskuspuistossa ja muualla kaupungin metsissä tehtiin laajoja polttopuuhakkuita. Sen jälkeen Keskuspuiston metsiä on hoidettu suunnitelmallisesti vuodesta 1952 lähtien kaupunkilaisten ulkoilu- ja virkistysalueina myös luontoarvoja vaalien.

1900-luvun lopussa ja 2000-luvulla Keskuspuistoon on perustettu luonnonsuojelualueita. Metsien hoidossa on edistetty Keskuspuiston luonnon monimuotoisuutta sekä kehitetty ulkoilumahdollisuuksia yhä kasvavalle kävijämäärälle.