Mellungsby

Det mångsidiga Mellungsby i förnyelse charmar med sin frodighet, sina tjänster och med utmärkta friluftslivs-, motions- och hobbymöjligheter. Till stadsdelen med över 38 000  innevånare hör bostadsområdena Mellungsby, Gårdsbacka, Tranbacka och Ärving.

Kipinäpuisto Kivikossa

På den här sidan

Mellungsby som område

Mellungsby är ett av tre stadsförnyelseområden. I och med nybyggnationen utökas de mångsidiga boendemöjligheterna i Mellungsbys ytterligare, och det kommer att finnas lämpliga bostäder för varje livssituation. 
Nybyggnationen lockar till sig mera invånare samt nya företag och tjänster. I framtiden kommer trafikförbindelserna till Mellungsby att bli ännu bättre, om man besluter sig för att förverkliga projekten Vandaspåran och snabbspårvägen spårjoker II.

Byggnadsbeståndet i Mellungsby är mångsidigt. Det finns en lämplig lösning för varje livssituation. I Mellungsby bor man i stora och små höghus, i loftgångshus, radhus, parhus och egnahemshus, på hyra, i hitas-hus, boenderättsbostäder och ägarbostäder. Man har byggt hem under alla decennier sedan frontmannahusen på 1940-talet.

Det finns ett mångsidigt utbud av bostäder avsedda för äldre och seniorer i Mellungsby Bland annat Gårdsbacka mångsidiga servicecentral, Heykoti i Gårdsbacka och Attendo i Mellungsbacka erbjuder möjligheter för dem som behöver olika typer av stöd eller tjänster. Dessutom finns det flera av Helsingfors stads hyres- och boenderättsobjekt för seniorer på området.

Bostäder för studerande finns det i Tranbacka, Stensböle, Gårdsbacka och Mellungsby. Alla av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS bostäder befinner sig på kort avstånd från yrkeshögskolan Metropolias nya campus i Kvarnbäcken.

Sett från hela Helsingfors synvinkel är byggandet i Mellungsby betydande. Speciellt i närheten av Mellungsby metrostation planeras nytt byggande. På området Ounasvaaravägen-Pallasvägen byggs ägande- och hyresbostäder för 1750 invånare. I metrostationskvarteren planeras bostäder och affärsutrymmen. I korsningen av Västerkullavägen och Österleden planeras ett nytt bostadsområde.

De många grönområdena, parkerna och skogarna på Mellungsbys område erbjuder möjligheter till friluftsliv, rogivande vistelse i naturen och även bärplockning. I Stensbackas norra del planeras ett nytt naturskyddsområde. 

Det typiska landskapet i Mellungsby består av tallskogar och berg. Höghusgårdarna är öppna och lummiga. Förutom motions- och lekparkerna finns det på området många parker, den ena vackrare än den andra, där man kan tillbringa tid.

Kenodparken (Länk leder till extern tjänst) i Ärvings grundades år 2006. Mellungsbybäcken som flyter genom parken kan man beundra från fem olika broar. Det finns ungefär 100 arter av träd, buskar och perenner, en del av dem sällsynta. I Klenodparken kan man sätta sig ned och vila exempelvis på en av utsiktsplatsens bänkar.

Till Mellungsbacka stadsdelsparker hör bland annat lekparken Mellungsby och Mellungsby rekreationsområde. Stadsdelsparken iståndsätts för tillfället. Det kommer nya lekredskap och en liten spelplan till lekparken, till rekreationsområdet kommer en motionsplats för seniorer, spångar, bänkar, picknickbord, alprosor och körsbärsträd.

Lampipuisto i Gårdsbacka är en mångsidig helhet som omfattar lekparken Lampi med plaskdamm, hundparken samt alprosplanteringar och gräsmattor. Alprosplanteringarna utvidgas för tillfället och förutom den anläggs en pollineringspark.
 

Mellunmäen kaupunginosapuistoon kuuluvat muun muassa leikkipuisto Mellunmäki ja Mellunmäen virkistysalue. Kaupunginosapuistoa kohennetaan parhaillaan. Leikkipuistoon on tulossa uusia leikkivälineitä ja pienpelikenttä; virkistysalueelle senioriliikuntapaikka, pitkospuita, penkkejä, piknikpöytiä, alppiruusuja ja kirsikkapuita.

Kontulan lampipuisto on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluvat Leikkipuisto Lampi kahluualtaineen, koirapuisto, sekä alppiruusuistutuksia ja nurmikenttiä. Alppiruusuistutuksia laajennetaan parhaillaan ja niiden oheen tuodaan pölyttäjäpuisto.

En ny riktning för Gårdsbacka köpcentrum söktes genom att utlysa en arkitekturtävling år 2020. Tävlingen ordnades tillsammans med staden av de företag som äger affärsfastigheter på köpcentrets område.

Som vinnare utsågs ett arbete kallat Vaellus. Förslaget har skapats av arkitektbyrå Opus, landskapsarkitekturen av Nomaji och den tekniska specialplaneringen av Ramboll Finland.
 
I framtiden strävar man efter en mer framträdande roll för Gårdsbacka som stadsdelscentrum. I Helsingfors nya generalplan strävar man till att utveckla Gårdsbacka centrum till ett mångsidigt område som kombinerar handel och offentliga tjänster, verksamhetsutrymmen, boende, parker, rekreation- och motionstjänster samt stadskultur. Man vill också ha ett mångsidigare bostadsutbud på området.

Havainnekuva Kontulan ostarin suunnittelukilpailun voittajatyöstä

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Mellungsby planer på kartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Med metron kommer man från Mellungsby problemlöst fast ända till Stensvik i Esbo. I framtiden kommer trafikförbindelserna till Mellungsby att bli ännu mångsidigare än för tillfället. En av de viktigaste trafikprojekten är den planerade Vandaspåran från Mellungsby via Dickursby till flygstationen. Beslut om byggandet av spårvägen fattas 2023.

Bild: Sasa Tkalcan

Service

Mångsidig service är Mellungsbys styrka  Möjligheterna att utöva hobbyverksamhet är utmärkta – det finns bland annat en simhall med motionsutrymmen, en BMX-bana och en frisbeegolfbana som även lämpar sig för tävlingsbruk. Möjligheterna för skateboardåkning är i toppklass med banor både inom- och utomhus. 
Olika butiker med ett stort sortiment och andra tjänster finner du i Gårdsbacka köpcentrum.

Mellungsby områdets service på servicekartan - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

Nyheter

Kontaktuppgifter

Namn
Ritva Tanner

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Mellungsby

Namn
Assi Rautanen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggande i Mellungsby