Mellungsby

Kipinäpuisto Kivikossa
Mellungsby är en mångsidig stadsdel som förnyas och som charmar med sin grönska, sina tjänster och utmärkta friluftslivs-, motions- och hobbymöjligheter. Stadsdelen har över 38 000 invånare och den omfattar bostadsområdena Mellungsbacka, Gårdsbacka, Stensböle, Tranbacka och Ärvings.

På den här sidan

Mellungsby som område

Mellungsby är en stor och grön stadsdel i Östra Helsingfors. Den är en helhet som består av Gårdsbacka och Mellungsbacka centrum samt parker, grönområden, idrotts- och motionsplatser, skolor och daghem samt mångsidiga bostadsområden. Mellungsby är också en av de fyra områdena för stadsförnyelse. Man når Mellungsby smidigt med metron och trafikförbindelserna kommer att förbättras ytterligare i framtiden då Vandaspåran och senare eventuellt också snabbspårvägen Spårjokern 2 byggs.
 

Bostadsutbudet i Mellungsby är mångsidigt. Det finns en lämplig lösning för varje livssituation. I Mellungsby bor man i stora och små höghus, i loftgångshus, radhus, parhus och egnahemshus, på hyra, i hitas-hus, bostadsrättsbostäder och ägarbostäder. Man har byggt hem under alla decennier sedan frontmannahusen på 1940-talet och nya hus byggs varje år.

Boendemöjligheterna kommer att utökas ytterligare i framtiden och Mellungsby lockar fler invånare samt nya företag och tjänster.
 

Man bygger mångsidigt nytt på olika håll i Mellungsby stadsdel. Byggandet koncentreras särskilt i närheten av Mellungsbacka metrostation samt i Bredbacka bostadsområde, som planeras vid korsningen av Västerkullavägen och Österleden. Nytt byggande planeras också i Gårdsbacka, i synnerhet i närheten av metrostationen. 

De många grönområdena, parkerna och skogarna i Mellungsbys område erbjuder möjligheter till friluftsliv, rogivande vistelse och även bärplockning. I den norra delen av Stensböle planeras ett nytt naturskyddsområde. 

Det typiska landskapet i Mellungsby består av tallskogar och berg. Höghusgårdarna är öppna och lummiga. Förutom motions- och lekparkerna finns det i området många parker, den ena vackrare än den andra, där man kan tillbringa tid.

Klenodparken(Länk leder till extern tjänst) (Länken leder till en extern tjänst) är en av Mellungsbys pärlor. Genom parken rinner Mellungsbybäcken, som kan beundras från fem olika broar. I parken finns cirka 100 olika arter av träd, buskar och perenner, en del av dem sällsynta. I Klenodparken kan man vila exempelvis på en bänk på utsiktsterrassen.

Mellungsbacka stadsdelspark omfattar bland annat lekparken Mellungsbacka och Mellungsbacka rekreationsområde. Utomhuslekområdet i stadsdelsparken har nyligen renoverats och lekparken får nya inomhuslokaler under 2024. Lekparken har nya leksaker och en liten spelplan. I rekreationsområdet bredvid finns en plats för utomhusmotion, spänger, bänkar, picknickbord, alprosor och körsbärsträd. Under de närmaste åren kommer man också att bygga en ny motionspark i Dikesparken i Mellungsbacka.

Lampipuisto i Gårdsbacka är en mångsidig helhet, som omfattar lekparken Lampi med plaskdamm, en hundpark samt alprosor och gräsplaner. Alprosplanteringarna utvidgas för tillfället och förutom dem anläggs en pollineringspark. I Gårdsbacka kälkpark finns en populär utomhusskatepark, och under de närmaste åren kommer man också att bygga en ny lekplats och närmotionsplats där.

Stensböle skog hör till det gröna fingret Vik–Stensböle och erbjuder invånarna i Mellungsby en unik förbindelse till närnaturen. Alldeles intill Stensböle skogsområde finns Stensböle idrottspark, där man kan syssla med många idrottsgrenar från frisbeegolf till BMX-cykling och rullskridskoåkning. Stensböle idrottspark utvecklas och där byggs bland annat en motionsplats, där man kan träna parkour och klättring. Senare kommer man också att bygga spelplaner för bland annat rugby.
 

En ny riktning för området kring Gårdsbacka köpcentrum söktes genom en arkitekturtävling år 2020. Tävlingen ordnades av företag som äger affärsfastigheter på köpcentrets område i samarbete med staden.

Som vinnare valdes förslaget Vaellus. Förslaget utarbetades av arkitektbyrån Opus, landskapsarkitekturen av Nomaji och den tekniska specialplaneringen av Ramboll Finland. Den vinnande planen är riktgivande. Den egentliga planeringen görs i samband med detaljplanläggningen.

I framtiden strävar man efter en mer framträdande roll för Gårdsbacka som stadsdelscentrum. I Helsingfors nya generalplan strävar man efter att utveckla Gårdsbacka centrum till ett mångsidigt område som kombinerar handel och offentliga tjänster, verksamhetslokaler, boende, parker, rekreations- och motionstjänster samt stadskultur. Man vill också ha ett mångsidigare bostadsutbud i området.
 

Havainnekuva Kontulan ostarin suunnittelukilpailun voittajatyöstä

I framtiden kommer trafikförbindelserna till Mellungsbacka att förbättras mycket, då ändhållplatsen för Vandaspåran byggs där. Målet är att Vandaspåran ska inleda trafikeringen år 2029.

Vid sidan av byggandet av Vandaspåran utvecklas Mellungsby centrum också på andra sätt. I kvarteren kring metrostationen planläggs för tillfället nytt boende och nya affärslokaler. Skolbyggnaden i Bredberget ersätts med Bredbergets nya kvartershus, som omfattar en enhet för småbarnspedagogik, en grundskola, ungdomslokaler och arbetarinstitutsverksamhet. Kvartersprojektet Mellunpuisto vid korsningen av Ounasvaaravägen och Pallasvägen bygger ägar- och hyresbostäder för sammanlagt 1 750 invånare.

Vid korsningen av Västerkullavägen och Österleden planeras ett nytt bostadsområde för 1 800 invånare.

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Mellungsby planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Med metron kommer man från Mellungsby problemlöst fast ända till Stensvik i Esbo. I framtiden kommer trafikförbindelserna till Mellungsby att bli ännu mångsidigare än för tillfället. En av de viktigaste trafikprojekten är den planerade Vandaspåran från Mellungsby via Dickursby till flygstationen. Beslut om byggandet av spårvägen fattas 2023.

Bild: Sasa Tkalcan

Service

Mångsidig service är Mellungsbys styrka  Möjligheterna att utöva hobbyverksamhet är utmärkta – det finns bland annat en simhall med motionsutrymmen, en BMX-bana och en frisbeegolfbana som även lämpar sig för tävlingsbruk. Möjligheterna för skateboardåkning är i toppklass med banor både inom- och utomhus. 
Olika butiker med ett stort sortiment och andra tjänster finner du i Gårdsbacka köpcentrum.

Mellungsby områdets service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Ritva Tanner

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Mellungsby

Namn
Assi Rautanen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggande i Mellungsby