Malmgård

Malmgård är ett lummigt och naturnära bostadsområde under utveckling som erbjuder mångsidiga boendeformer för cirka 9 000 invånare vid Ringbanan, på bara cirka 16 minuters avstånd från Helsingfors centrum med tåg.

På den här sidan

Malmgård som område

Malmgård är tillsammans med Gamlas ett av de tre stadsförnyelseområdena. Stadsförnyelsen innebär att Malmgård förnyas på lång sikt bland annat genom kompletteringsbyggande och utveckling av tjänster, men även på kort sikt genom mindre åtgärder för att förbättra stadsmiljön exempelvis kring stationen och på andra offentliga platser.

I Malmgård kan man bo i både hög- och småhus. En stor del av bostäderna är byggda på 1980-talet, men bostadsbyggandet har fortsatt under de påföljande årtiondena ända till i dag. 

Malmgård bjuder på väldigt fina möjligheter till friluftsliv och motion. I området finns vackra motionsleder längs Rutiån och Malmgårdstoppens motionstrappa lockar även besökare från längre bort. Motionstrappan renoverades under 2021.   
 

På Kådvägen i Malmgård där AEL:s utbildningscentrum låg tidigare, har man planlagt nya bostäder för 1 300 invånare. I området planeras ett mångsidigt bostadsområde som korsas av en dagvattenbäck. Enligt planen ska området också få en ny park, som binder samman Kådparken och Malmgårdstoppen till en grön korridor. Man har också utrett placeringen av en lokal energiproduktionscentral i en av parkeringsanläggningarna. 

Planläggning av Malmgårdstoppen inleds. Målet är att möjliggöra områdets mångsidiga rekreationsanvändning.
I den mellersta delen av Malmgård utreds nya markanvändningsmöjligheter genom en planeringstävling. Syftet med tävlingen är att hitta en lösning för att samordna nytt byggande och naturen på bästa möjliga sätt.
I västra änden av Malmgårdsvägen planeras bostadsbyggande genom programmet Innovativa höghus.

 

Bild: Milla Palkoaho

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området: var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Gamlas planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Malmgård har utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Från Malmgårds järnvägsstation kan man ta Ringbanan till flygplatsen och centrum. 
 

Bild: Paavo Jantunen

Service

I Malmgård finns all närservice som behövs: daghem, skolor, närbutiker, hälsocentral, bibliotek och ungdomsgård. Närmaste köpcentrum finns i grannområdena Gamlas och Myrbacka. 
I Malmgård finns fina motions- och grönområdestjänster: när- och lekparker, friluftslivsområden längs Rutiån och i det västra gröna fingret samt Malmgårdstoppen. Bollplaner och en ishall samt idrottsparkerna i Myrbacka och Lassas finns också i närheten.

Malmgårds service på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Max Takala

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Malmgård