Kvarnbäcken

Uutta asuntokantaa Myllypurossa
Kvarnbäcken är en mångsidig stadsdel längs med metrolinjen i Helsingfors.

På den här sidan

Kvarnbäcken som område

I Kvarnbäcken byggs det i synnerhet i närheten av centrum. Förutom det moderna centrumet finns det trivsamma småhusområden, bland annat "stadsbyn" Trä-Kvarnbäcken med sin träbebyggelse.

I Kvarnbäcken finns ett gammalt höghusområde med skola, daghem och servicehus. Dessutom byggs det nya bostadsområdet Björnjägaren. Områdets natur har bevarats i så stor utsträckning som möjligt.

Förnyandet är Kvarnbäckens centrum fortsätter. I närheten av det förnyade köpcentret och metrostationen finns det förutom bostadshus rikligt med service, som nu kompletteras av de nya läroanstalterna. I Kvarnbäcken finns det exempelvis mångsidiga tjänster för inom- och utomhusmotion, vilka även utnyttjas av besökare längre bort ifrån. Man planerar att utvidga Kvarnbäckens hälsostation till en mångsidig central för hälsa och välbefinnande. 
Huvudvikten för bostadsbyggandet ligger under de närmaste åren på området Björnjägaren, småhusområdena och kompletteringsbyggprojekten i centrum. Björnjägaren planeras att bli ett mångsidigt bostadsområde, där man bland annat kommer att bygga flervåningshus av trä. Jordvärme föredras på området.

I samband med fastighets- och byggbranschens campus har Metropolia yrkeshögskolan en kompetenskoncentration för social-och hälsobranschen, vars närvaro hjälper de studerande att se byggandets övergripande inverkan på livet och hälsan.
Campusen förfullständigas av Stadi yrkesinstitutet för byggnads- och husteknik som håller på att byggas samt med ett språkgymnasium. Elevantalet ökar från 6000 elever till 8500. Kvarnbäcken är förberedd för detta och rikligt med studerandebostäder håller på att byggas. 
 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllypurossa
Bild: Sakari Röyskö

Det finns rikligt med friluftsleder i Kvarnbäcken. Friluftslederna fortsätter i Öster längs med Svartbäckens dal ända till Mellungsby, Broändas bäckdal och därifrån till Mellungsby vik, Svarta backen och Östersundom. Om man vandrar åt väster i bäckdalen kommer man till Hallonbergets och Viks naturskyddsområden och till Gammelstadsviken.
I bergskogen på Handelskvarnsvägens norra sida finns en grupp med tio jättegrytor. På östra sidan av Hjulkvarnsvägen finns Högberget, där huvuddelen av kanonbatteriet för Helsingfors mest representativa befästning befinner sig. Detta befästningsområde är skyddat enligt lagen om fornminnen och i detaljplanen.
Understensparken är förnyad jag har många trevliga platser att vistas och utöva friluftsliv på. Parkens specialbelysning förändras med årstiderna.

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Myllypuron suunnitelmat karttapalvelun upotuksena - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Kvarnbäcken befinner sig längs med metrolinjen och Ring I. Med metron tar resan från Kvarnbäckens centrum till Helsingfors centrum ungefär 16 minuter. Spårjokern är en snabbspårvagnslinjer som ska byggas mellan Östra centrum och Kägeludden och ska ersätta busslinje 550. 

Tjänster

Med hjälp av nedanstående kartor kan du bekanta dig närmare med områdets tjänster. 

Myllypuron palvelut palvelukartalla - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Ritva Tanner

Titel
Projektchef
Beskrivning
Byggandet i Kvarnbäcken

Namn
Assi Rautanen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Byggandet i Kvarnbäcken

Namn
Lotta Suominen

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggandeprojektet Spårjokern (området Björnjägaren)

Namn
Linda Toivonen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggandeprojektet Spårjokern (området Björnjägaren)