Haga

Nytt bostadsområde på Isonneva
Haga är en trivsam trägårdslik stadsdel som är omgiven av många centrala rälsförbindelser. Det kommande Västra boulevardstadens område börjar i Haga i närheten av rondellen och slutar vid Krämarvägen.

På den här sidan

Haga som område

Planerna för de närmaste åren kommer att hämta nya bostäder och tjänster till olika delar av Haga, främst till det kommande Västra boulevardstadens område. Målsättningen för området är upp till 1800 nya invånare fram till år 2030.

Tack vare sitt centrala läge och utmärkta kommunikationsförbindelser erbjuder Haga fantastiska möjligheter att utöva affärsverksamhet. Ändringarna i planen möjliggör byggande av affärs- och verksamhetsutrymmen exempelvis i närheten av rondellen i Haga. Se närmare information om Helsingfors stads affärsverksamhetsmöjligheter på webbplatsen för företag.

Byggande

I närheten av Hoplax station, på Hagtornsvägen och Frangulavägen, byggs bostäder för 600 nya invånare.
När Steniusplanens verksamhet flyttas till Haga-parkens område har man planlagt bostäder för 350 nya invånare på fältet.

I området kring Silvervägen planeras serviceboende för äldre och ett seniorcenter som erbjuder öppenvådstjänster. Dessutom gör den nya detaljplanen det möjligt att bygga nya bostadshöghus istället för de äldreboende- och bostadsbyggnader som är i dåligt skick. Höghusinnevånarnas antal ökar med ungefär 200 och platserna i service- och specialboende ökar med ungefär 300 jämfört med den nuvarande situationen

I den första fasen planerar man nya trafikarrangemang som ska ersätta Haga rondell och nya kvartersområden kring dessa. Man undersöker möjligheterna att placera en ny enhet för social- och hälsotjänster på området. För en del av Vichtisvägen och Hoplaxvägen upprättas en plan över gatuområdet och en tomt anvisas för en ny transformatorstation.
För Västra Haga planeras bostadskvarter, tjänster, gator, parker och rekreationsförbindelser. Vid Bulevarden och framför allt i närheten av snabbspårvagnens hållplats anvisas affärsutrymmen. Daghemmet placeras vid parken. Detaljplaneringen startade 2021.
Vid Gjuteriets station planerar man en högklassig omstigningsplats för kollektivtrafiken. I framtiden utgör området ett mångsidigt centrum, där det förutom arbetsplatserna och affärsutrymmena som byggs också finns plats att bo och tillbringa fritiden. De områden där det byggs som intensivast i Vichtisvägens boulevardstad finns just i närheten av Gjuteriets station. 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Läntisen bulevardikaupungin asemakaavat kartalla. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

I framtiden går snabbspårvägen från Helsingfors centrum till Munksnäs, Haga och via Lassas till Gamlas. Längs med rutten kan man exempelvis byta till spårjokern i Haga-rondellen eller till lokaltågen på stationerna Vallgård och Norra Haga.
Hoplaxvägen och Vichtisvägen förvandlas till urbana bulevardgator. Längs med dem kan man bekvämt färdas till fots eller med cykel och för biltrafiken finns två körfält i båda riktningarna. En ny högklassig cykelväg förbinder området med Hoplax station.
Spårjokern, vars rutt går runt Haga, börjar trafikera år 2024. Spårjokern förbättrar den tvärgående trafiken mellan Kägeludden i Esbo och Östra centrum, och den betjänar också invånarna i Västra boulevardstaden.

Tjänster

Med hjälp av nedanstående kartor kan du bekanta dig närmare med områdets tjänster. 

Kontaktuppgifter

Namn
Lotta Suominen

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggandet i Haga Områdesbyggandeprojektet Spårjokern

Namn
Linda Toivonen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggandeprojektet Spårjokern

Namn
Max Takala

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggandeprojektet Västra boulevardstaden