Centrum

Katajanokka ja Allas Sea Pool
Nybyggen planeras och genomförs i Helsingfors centrum framför allt i Södra hamnen, Skatudden, Tölö och Hagnäs.

På den här sidan

Centrum som område

Året om arrangeras evenemang på torg och i parker i Helsingfors centrum. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande i huvudstadens centrum. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna i Finland är belägna på gångavstånd från varandra.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren i samarbete med näringslivet och sätta parkerna i skick.  Det finns mångsidiga möjligheter för vistelse och evenemang. Även nya bostäder byggs regelbundet i centrumet. En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland och utlandet till centrumet.

Huvudstadsregionen har nationellt en viktig roll som växande och enda metropolområde i främjandet av Finlands internationella konkurrenskraft. För att trygga en framgångsrik företagsverksamhet och en mångsidig näringsstruktur ser staden till med dess åtgärder att Helsingfors även i fortsättningen erbjuder placeringsmöjligheter som motsvarar marknadsbaserad efterfrågan och företagens behov – lokaler, tomter och områden – för befintlig och ny företagsverksamhet.

I Helsingfors centrumområde, där det knappt finns nya byggplatser, liksom i övriga stadskärnan, möjliggör rivande nybygge för kontorsbruk samt totarenovering av byggnader förnyelsen av lokalbeståndet, och på detta sätt möjliggörs ofta även tillväxten av antalet arbetsplatser i befintliga eller förnyade lokaler.

Områdets verksamheter är beroende av varandras närhet och kundströmmar. Områdets styrka består av goda nationella och internationella förbindelser.

Business Helsinki

 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Centrumets planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Vi strävar efter att öka kollektivtrafikens andel i centrumet och i hela Helsingfors trafik. Vi vill skapa ett omfattande och enhetligt promenadcentrum till stadskärnan. Senast har Tavastvägen från Hagnäs till Sörnäskurvan ändrats till en kollektivtrafikgata.

Service

I Helsingfors centrum finns kontors-, affärs- och kundservicelokaler på 1 600 000 våningskvadratmeter. Efterfrågan på lokaler och hyresnivån är Finlands högsta och undernyttjandegraden bland lägsta.

Centrumets service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Nyheter

Inga nyheter i ämnet.

Se alla nyheter i ämnet