Keskusta

Katajanokka ja Allas Sea Pool
Helsingin keskustassa uutta suunnitellaan ja rakennetaan etenkin Eteläsatamassa, Katajanokalla, Töölössä ja Hakaniemen alueella.

Tällä sivulla

Keskusta alueena

Helsingin keskustassa järjestetään ympäri vuoden tapahtumia aukioilla, toreilla ja puistoissa. Liike-elämä, palvelut ja kulttuuri ovat pääkaupungin keskustassa kattavasti edustettuina. Suomen merkittävimmät taide- ja kulttuurilaitokset sijaitsevat kävelymatkan päässä toisistaan.

Helsingin kaupunki suunnittelee kävelykeskustan laajentamista, elävöittää keskustakortteleita yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja kunnostaa puistoja. Oleskelulle ja tapahtumille on monipuoliset mahdollisuudet. Keskustaan rakennetaan jatkuvasti myös uusia asuntoja. Hyvä julkinen liikenne tuo keskustaan työssäkäyviä ja vierailijoita koko Suomesta sekä ulkomailta.
 

Pääkaupunkiseudulla on kansallisesti tärkeä rooli kasvavana ja ainoana metropolialueena Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Menestyvän yritystoiminnan ja monipuolisen elinkeinorakenteen turvaamiseksi kaupunki huolehtii omilla toimenpiteillään siitä, että Helsingissä on jatkossakin tarjolla markkinalähtöistä kysyntää ja yritysten tarpeita vastaavia sijoittumismahdollisuuksia – tiloja, tontteja ja alueita – nykyiselle ja uudenlaiselle yritystoiminnalle.

Helsingin keskusta-alueella, jossa ei ole juurikaan löydettävissä uusia rakennuspaikkoja, kuten muuallakin kantakaupungissa, purkava uudisrakentaminen toimistokäyttöön sekä rakennusten täydellinen peruskorjaus mahdollistavat tilakannan uusiutumisen ja modernisoinnin ja sitä kautta usein myös työpaikkamäärän kasvun olemassa olevissa tai uusituissa tiloissa.

Alueen toiminnot tarvitsevat toistensa läheisyyttä ja asiakasvirtoja. Hyvät kotimaiset ja kansainväliset yhteydet ovat alueen vahvuus.

Business Helsinki

Tutustu keskustan merkittävimpiin suunnittelu- ja rakennushankkeisiin

17 hanketta
Piirroskuva Aleksanterin teatterin vanhasta osasta.

Aleksanterin teatterin asemakaavamuutos

Arvioitu aikataulu: suunnittelu -
Sijainti: Keskusta
Teema: Liiketilat
Puita ja kulkuväyliä Töölönlahdenpuistossa.

Töölönlahdenpuisto

Arvioitu aikataulu: suunnittelu -
Sijainti: Keskusta
Teema: Viher- ja virkistysalueet
Ihmisiä kesäisellä Pohjoisesplanadilla

Ytimessä-opiskelijakilpailu keskustan kehittämiseksi

Arvioitu aikataulu: suunnittelu -
Sijainti: Keskusta
Teema: Kadut ja liikenne Liikunta- ja kulttuuritilat Palvelurakennukset Viher- ja virkistysalueet Liiketilat Asunnot
Yrjökadun uimahallin pieni allas.

Yrjönkadun uimahalli, perusparannushanke

Arvioitu aikataulu: toteutus -
Sijainti: Keskusta
Teema: Palvelurakennukset

Keskustavisio

Keskustan suunnittelun pohjaksi laadittu Keskustavisio kuvaa kantakaupungin tavoiteltavaa tulevaisuutta. Se on yhdessä kaupunkilaisten, sidosryhmien ja kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa luotu yleiskaavaa tarkentava maankäytön ja liikenteen suunnittelun pohjaksi laadittu tulevaisuuskuva Helsingin liikekeskustan ja kantakaupungin alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi keskustavision 25.1.2021.

Kantakaupungin laajat kaavoitus- ja liikennesuunnitteluhankkeet sekä lukuisat pienemmät hankkeet muokkaavat kaupunkirakenteen fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta sekä sen painopisteitä.  Uusia muutoskohteita on syytä peilata tulevaan tavoiteltavaan kokonaisuuteen.  Keskustavisio on ohjaava työkalu, jonka linjauksilla varmistetaan, että keskustan maankäytön ja liikenteen suunnittelua viedään samaan kaupunkistrategian ja yleiskaavan viitoittamaan suuntaan.

Visio, sen laaja vuorovaikutus sekä tietopohja muodostavat pohjan muun muassa kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistamistyölle. Lisäksi visiota hyödynnetään muissa alueen maankäytön hankkeissa. Ohjeellisina noudatettavat linjaukset toimivat suunnittelun lähtökohtina koskien kantakaupungin ja keskustan kortteleita sekä puisto- ja katualueita. 

Vision pääpaino on ollut vuorovaikutuksessa keskustan toimijoiden, käyttäjien, elinkeinoelämän, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa yksittäisten hankkeiden mittakaavan ylittävä keskustelu alueen tulevaisuudesta – vision vuorovaikutukseen osallistui lähes 10 000 ihmistä.   

Helsingin keskustavisio - linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa (pdf, 9 Mt) 

Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaikutuksen kuvaus (pdf, 15 Mt)

Kaavat ja suunnitelmat

Asemakaavoissa määritetään alueen maankäyttö, minne rakennamme esimerkiksi asuntoja, toimistoja ja puistoja tai missä kulkevat kadut ja muut väylät.

Keskustan suunnitelmat kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Uutiset

Liikenneyhteydet

Joukkoliikenteen osuutta keskustassa ja koko Helsingin liikenteessä pyritään lisäämään. Ydinkeskustaan halutaan luoda laaja yhtenäinen kävelykeskusta. Viimeisimpänä Hämeentie Hakaniemestä Kurviin on muutettu joukkoliikennekaduksi.

Palvelut

Helsingin keskustassa on 1 600 000 kerrosneliötä toimisto-, myymälä- ja asiakaspalvelutiloja. Tilojen kysyntä ja vuokrataso ovat Suomen korkeimpia ja vajaakäyttöaste maan pienimpiä.

Keskustan palvelut palvelukartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/keskusta.