Botby

Botby är en mångsidig stadsdel med drygt 34 000 invånare. Området sträcker sig från de havsnära småhusområdena Marudd och Botbyåsen via det urbana Östra centrum till det grönskande arbetsplatsområdet i Kvarnbäcken och Kasåkern.

På den här sidan

Botby som område

I stadsdelen Botby ingår Östra centrum, Marudd, Botbyhöjden, Botbyåsen, Botby gård, Kvarnbäcken och Kasåkern.

I framtiden kommer Östra centrum – östra Helsingfors centrum –att vara en blandning av allt det som utgör en urban stad: människor med olika bakgrund, en marknadsplats, kultur, arbete, avkoppling – möten mellan dag och natt. 

I Östra centrum kommer man under de närmaste åren att bygga fler affärslokaler och andra verksamhetslokaler samt bostäder. Nya Östra centrum fortsätter att växa och dess ställning som knutpunkt för trafiken och tjänsterna i östra Helsingfors att stärkas ytterligare. Samtidigt får områdets utseende ett lyft, de offentliga miljöerna utomhus utvecklas och invånarantalet växer i synnerhet i centrumkvarteren.

Områdets utveckling och ökade vitalitet under de närmaste åren är bland annat tack vare Spårjokern. Snabbspårvägens slutstation planeras till den nuvarande metrostationen och bussterminalen. I det nya Jokerkvarteret kommer man att ovanpå den nuvarande metrostationen bygga en byggnad där det utöver en terminal för metron, Spårjokern och anslutningstrafiken också kommer att finnas affärs- och bostadslokaler. Innan Jokerkvarteret blir färdigt finns Spårjokerns slutstation i korsningen mellan Raseborgsvägen och Maruddsvägen.

Köpcentret Puhos ska genomgå ett stort moderniseringsprojekt. Köpcentrets nyare delar ska rivas, medan den äldsta delen från 1960-talet bevaras och renoveras till sin ursprungliga glans. Målet är att ersätta de rivna byggnadsdelarna med bostäder och i anslutning till dem bygga nya affärslokaler för mångsidigt företagande. Mellan byggnaderna planeras en ny och trivsam butiksgränd och intill den kommande utbyggnaden av köpcentret Stoa planeras en park.
 

I Kvarnbäcken finns förutom det moderna centrumet och campusområdet också trivsamma småhusområden, bland annat den urbana byn Trä-Kvarnbäcken med trähus. I Kvarnbäcken planeras också ett stort nytt bostadsområde, Björnjägaren.
Läs mer om Kvarnbäckens bostadsområde.

I området runt Botby gårds metrostation planeras nya bostäder och affärslokaler. Planeringsprinciperna för östra delen av Österleden är under beredning. Där utreds omvandlingen av Österleden till en invånarvänlig stadsboulevard som betjänar alla färdsätt.

På Botbyvikens stränder kommer det att byggas nya havsnära bostadsområden. Till Botby gårds småbåtshamn på Botbystranden, och senare även till området runt Rastböle gård, planeras nytt högklassigt byggande, tjänster, havsnära turism och rekreationsområden.

 

Kasåkern är ett livligt arbetsplatsområde med både småindustri och verksamhetslokaler. I och med Spårjokern planeras till området effektivare arbetsplatsbyggande och till exempel kommer området vid Filarvägen att förtätas.

Tack vare sitt centrala läge och goda trafikförbindelser som utvecklas erbjuder Kasåkern utmärkta möjligheter till olika slags affärsverksamheter. Planändringarna möjliggör i framtiden byggandet av verksamhet som avviker från den nuvarande planen med många industri- och lagerbyggnader. Detta innebär till exempel motionstjänster inomhus, lunchrestauranger, kontor och arbetsutrymmen.
På tomten Holkvägen 5 planeras ett nytt campus för Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Läroanstalten som ska byggas för 4 500 studerande ersätter de nuvarande lokalerna som är utspridda till sex olika verksamhetsställen och för små för det växande antalet studerande och inte tillgodoser behoven i den moderna undervisningen. Avsikten är att campuset färdigställs i slutet av 2025.

Bild: Lauri Rotko

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området: var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Botbys planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Bild: Lauri Rotko

Trafikförbindelser

Botby har utmärkta kollektivtrafikförbindelser med metro. Förbindelserna kommer att förbättras ytterligare när Östra centrum inom den närmaste framtiden blir en viktig trafikknutpunkt och korsningspunkt i de östra delarna av staden när Spårjokern blir färdig.

Puotilan kartano.
Bild: Lauri Rotko

Service

Itis, som är ett av Finlands största köpcentrum, har affärer, tjänster, restauranger och kaféer samt en biograf. Från Itis sida kommer man längs en täckt gång- och affärsbro till köpcentret Easton på andra sidan av Österleden. Den äldsta delen av köpcentret Puhos renoveras och runt det byggs nya bostäder och affärslokaler.
I Östra centrums näromgivning finns också kulturcentret Stoa, service- och aktivitetscentret Iiris för personer med synnedsättning samt ett familjecenter, bibliotek, simhall och tenniscenter.

Botbys service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Bild: Lauri Rotko

Kontaktuppgifter

Namn
Ritva Tanner

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Botby

Namn
Assi Rautanen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggande i Botby

Namn
Lotta Suominen

Titel
Projektchef
Beskrivning
Björnjägaren och Kasåkern

Namn
Linda Toivonen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Björnjägaren och Kasåkern