Ärtholmen

Ilmakuva Hernesaaresta

Delgeneralplan

Delgeneralplanen för Ärtholmen har blivit godkänd av Helsingfors förvaltningsdomstol och den trädde i kraft den 18 april 2019.

Enligt delgeneralplanen kan det på Ärtholmen planeras bostäder och arbetsplatser samt hamn- och parkområden. Delgeneralplaneområdets areal är cirka 33 hektar.

Delgeneralplanen är en översiktlig beskrivning av hur boendet, arbetsplatserna och rekreationsområdena placeras i det nya området. Delgeneralplanen styr den mer exakta planeringen och detaljplaneringen av området.

Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors upphävde den 19 maj 2022 detaljplanen för Ärtholmen som Helsingfors stadsfullmäktige hade godkänt. Detaljplaneringen har nu inletts på nytt.

Ärtholmens förberedande byggarbeten, såsom markfyllning, marksanering, falltätning och rivning av gamla byggnader, har gjorts i området baserat på delgeneralplanen.