Hernesaari

Ilmakuva Hernesaaresta

Osayleiskaava

Hernesaaren osayleiskaava on hyväksytty Helsingin hallinto-oikeudessa ja se on tullut voimaan 18.4.2019.

Osayleiskaavan mukaan Hernesaareen on mahdollista suunnitella asuntoja ja työpaikkoja, sekä satama- ja puistoalueita. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria.

Osayleiskaava on yleispiirteinen kuvaus siitä, miten asuminen, työpaikat ja virkistysalueet sijoittuvat uudella alueella. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua ja asemakaavoitusta.

Helsingin korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän Hernesaaren asemakaavan 19.5.2022. Asemakaavoitus on käynnistetty uudelleen.

Hernesaaren esirakennustöitä, kuten maantäyttöjä, maaperän kunnostamista, pudotustiivistyksiä ja vanhojen rakennusten purkua on tehty alueella osayleiskaavaan perustuen.