Malms centraliserade bårhus

På Malms begravningsplats bygger vi Helsingfors största bårhus med plats för 300 avlidna och avskedsrum för anhöriga. Byggarbetet inleds i maj 2024 och byggnaden ska tas i bruk i juni 2026.
Havainnekuva tulevasta vainajatilojen rakennuksesta

Förvaringen av de avlidna i Helsingfors centraliseras till Malms nya lokaler. I Helsingfors råder brist på tillräckliga kylutrymmen för avlidna och under de kommande tio åren försvinner cirka 120 platser bland annat från serviceboende. Dessutom ökar antalet avlidna på grund av den växande befolkningsmängden och befolkningens åldrande.  Alla nuvarande lokaler möjliggör inte heller lämpliga och för närstående viktiga stunder för avsked och svepning.

I de centraliserade lokalerna finns det plats för 300 avlidna samt avskedsrum. I avskedsrummen kan de anhöriga ta hand om och ställa i ordning den avlidna. Lokalen är inte avsedd för något specifikt trossamfund.

Nybyggnaden placeras i Malms begravningsplats omedelbara närhet på Malms kyrkogårdsväg.

Byggandet inleds i maj 2024

Byggarbetena inleds våren 2024. Lokalerna torde tas i bruk i juni 2026. Närmare information om tidsplanen för byggandet och byggandets effekter för trafiken i området meddelas senare när planerna har preciserats.

 

Illustration: Verstas Arkkitehdit Oy

Kontaktperson

Kirsi Virtanen
Projektchef
stadsmiljösektorn
Byggnader och allmänna områden
09 310 20036
kirsi.m.virtanen2@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)