Malmin keskitetyt vainajatilat

Rakennamme Malmin hautausmaan alueelle Helsingin suurimman vainajasäilytystilan, johon tulee paikat noin 300 vainajalle sekä hyvästelytilat omaisia varten. Rakennustyöt alkavat keväällä 2024, ja rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2026.
Havainnekuva tulevasta vainajatilojen rakennuksesta

Malmin uusiin vainajatiloihin keskitetään Helsingin vainajien säilytys. Helsingissä on puutetta riittävistä vainajien kylmäsäilytystiloista, ja seuraavan 10 vuoden aikana poistuu noin 120 vainajapaikkaa muun muassa seniorikeskusten yhteydestä. Lisäksi kasvavan väestömäärän, väestön ikääntymisen sekä vainajien aiempaan pidempien säilytysaikojen vuoksi säilytystilan tarve kasvaa.  Kaikki nykyiset tilat eivät myöskään mahdollista asiallisia ja läheisille tärkeitä vainajan hyvästely- ja valmisteluhetkiä.

Keskitettyihin vainajatiloihin tulee paikat vainajatorneihin 295 vainajalle sekä lisäksi isokokoisille ja huonokuntoisille vainajille muutamia paikkoja erillisissä kylmiöissä. Rakennukseen tulee myös erilliset hyvästelytilat, joissa omaisilla on mahdollisuus pukea ja valmistella vainaja viimeiselle matkalleen. Osassa tiloista omaisilla on mahdollisuus vainajan pesemiseen. Rakennuksen toiminnoissa on huomioitu erilaisista kulttuuritaustoista tulevien helsinkiläisten tarpeet.

Uudisrakennus sijoittuu Malmin hautausmaan välittömään läheisyyteen Malmin kalmistotielle.

Rakentaminen alkaa keväällä 2024

Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2024. Tilat tulevat käyttöön arviolta kesällä 2026. Rakennustöiden aikatauluista ja vaikutuksista alueella kulkemiseen tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun suunnitelmat ovat tarkentuneet.

 

Havainnekuva: Verstas Arkkitehdit Oy

Lisätiedot

Kirsi Virtanen
Projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet
09 310 200 36
kirsi.m.virtanen2@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)