Kampens central för hälsa och välbefinnande

Vi bygger en ny central för hälsa och välbefinnande i Kampen som erbjuder centruminvånarna offentliga social- och hälsovårdstjänster, som är tillgängliga, mångsidiga, moderna och konkurrenskraftiga. Det egentliga byggandet av centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen inleds den 2 januari 2024.
Alsuatava havainnekuva jossa  kolme rakennusta, katua, taivasta

Nybyggnationen byggs i gatu- och torgområdet i närheten av Runebergsgatan, Fredriksgatan, Kampgränden och Salomonsgatan, och avsikten är att den ska stå klar 2027.

Byggandet orsakar tillfälliga buller- och trafikstörningar samt ändringar i rutterna i närområdet. Förutom gatumiljön, fordon och fotgängartrafiken påverkar projektet även fastigheternas lokaler under jord och metrons ingång.

Kort om projektet

I nybyggnationen, som planeras att placeras där biljetthallsbyggnaden vid den västra ingången till Kampens metrostation ligger, mellan Sähkötalo och Autotalo, placeras i framtiden en central för hälsa och välbefinnande som betjänar stadens södra delar, affärslokaler, metrostationens lokaler samt gångförbindelser till metrostationen och Kampens centrum.

Samtidigt förnyas även lokalerna för metrons ingång.

Nybyggnationen utvidgar tjänsterna och ökar flödet av människor i området kring Kampen. I centrumet placeras beräkningsmässigt tjänsterna för 3–4 hälsostationer och det är dimensionerat för 140 000 invånare.

I samband med projektet förbättras också gatuområden.

Byggplatsen har en webbplats

Byggplatsen har en webbplats där man kan följa hur arbetena framskrider: www.yit.fi/kampinthk (på finska på YITs webbplats)(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst).

Detaljplan

Planeringen och beredningen av centralen har pågått sedan 2021 då stadsfullmäktige godkände projektplanen för nybyggnationen. 

Stadsmiljönämnden biföll ändringen av detaljplanen i slutet av 2021 och stadsfullmäktige godkände ändringen 2022.

Tidsschema för byggarbetet

Det egentliga byggandet av centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen inleds den 2 januari 2024 med brytningsarbeten. Också biljetthallen rivs.  Byggnaden och dess omgivning ska färdigställas mot slutet av året 2027.

I de förberedande arbetena ingår bland annat små ledningsflytt på Kampgränden och tekniska arbeten på hustekniska system.

Objektet har beviljats bygglov den 9 november 2023.

Tidsscheman är preliminära och de kan komma att ändras under projektets gång.