Bokning av kultur- och fritidssektorns lokaler och utrustning

Kultur- och fritidssektorn har många olika slags lokaler och utrustning som kan bokas. Bokningssätten varierar mellan lokalerna.

Varaamo

Varaamo är Helsingfors stads bokningstjänst, där du kan boka stadens offentliga lokaler, arbetsstationer och utrustning för eget bruk.

Via den här länken kommer du till Varaamo(Länk leder till extern tjänst)
 

Motionstjänsterna har cirka 70 idrottshallar eller -salar samt cirka 90 utomhusplaner. Motionstjänsternas lokaler och planer bokas separat för vinter- och sommarsäsongen. Motionstjänsterna administrerar kvälls- och fritidsanvändning av 134 skolor.

Du kan ansöka om bokning av motionstjänsternas lokaler och skolornas gymnastiksalar via e-tjänsterna.

Här hittar du mer information om bokning av idrottslokaler(Länk leder till extern tjänst)

Boka tennisplan elektroniskt via Varaamo.(Länk leder till extern tjänst)

 

 

Du kan boka bastu på öar, inne i staden och i friluftsområden. Bokningsbara bastur och bastur med allmänna bastutider finns i fantastiska omgivningar på Fagerö, Ungsholmen och Rönnskär. Bastur finns också på fastlandet på allehanda unika ställen med goda transportförbindelser. På sommaren kan du även basta på Rastböles campingområde samt vid Svedängens och Månsas raststugor. Basturna är olika stora: i de minsta ryms högst fyra bastubadare och i den största upp till 50 personer.

Du kan boka ett brasrum eller annat separat utrymme bland annat i Luk, Pirttibacka och Salmi.

Du kan också boka stugor på Fagerö, Älgsjölandet och Rastböles campingplats. Du kan boka en stuga för högst en vecka i taget.

Bastur, stugor och konferensvillor på Fagerö och Rönnskär bokas på Varaamo(Länk leder till extern tjänst)

Information om bokning av övriga bastur, stugor och konferenslokaler finns här.

Nästan alla Helsingfors stadsbiblioteks verksamhetsställe har bokningsbara lokaler för många olika ändamål.  Du kan arbeta både i grupp och ensam. Möteslokalerna är avsedda i synnerhet för möten och samlingar. Allaktivitetsrum och grupparbetsrum kan användas till exempel för grupparbeten, möten, samlingar och andra ändamål. Det finns också olika slags utrymmen där man kan spela och skapa musik. 

Största delen av bibliotekens lokaler kan användas avgiftsfritt och bokas enkelt på Varaamo.(Länk leder till extern tjänst)

I kulturcentren runtom i Helsingfors finns bokningsbara lokaler för många olika ändamål. Utbudet omfattar föreställningssalar, auditorier, konferensrum, hobbylokaler samt gallerier och aulautrymmen som passar för utställningar. Du får mer information från kulturcentren

I Stora räntans huvudbyggnad hyr man ut ateljé- och bostadsutrymmen till konstnärer. Du hittar mer information på Stora räntans webbplats via den här länken.(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors stadsmuseums mötes- och festlokaler finns på adressen Alexandersgatan 16 samt i Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 b. Mer information om bokning av lokalerna finns på stadsmuseets webbplats.(Länk leder till extern tjänst)

Ungdomsgrupper, -organisationer, -föreningar samt övriga aktörer inom ungdomsverksamhet kan boka dessa lokaler för eget bruk, till exempel för att ordna grupp- och lägerverksamhet. Under säsongsbokningsansökningen som ordnas på våren kan du ansöka om lokaler för verksamhet som pågår under minst tre månader. På hösten kan du boka lokaler i läger- och kurscenter för följande års verksamhet. Läs mer om ungdomstjänsternas lokaler på webbplatsen Ungas Helsingfors.(Länk leder till extern tjänst) 

Information om bokning av ungdmslokaler och kursccentrum finns här.

Största delen av ungdomslokalerna kommer att kunna bokas på Varaamo(Länk leder till extern tjänst)senare.

Varaamo är Helsingfors stads bokningstjänst, där du kan boka stadens offentliga lokaler, arbetsstationer och utrustning för eget bruk. Via den här länken kommer du till Varaamo(Länk leder till extern tjänst)

Ungdomstjänsterna har också flera platser där man får låna olika slags utrustning. Till exempel kan du långa campingutrustning från Wempaimisto(Länk leder till extern tjänst) och ljus- och ljudutrustning av AV-låneexpeditionen(Länk leder till extern tjänst). Dessutom får du trycka t.ex. affischer och flajers i ungdomstjänsternas Monistamo.