Bokning av ungdomsgårdar och lägercentra

Helsingfors stad har lokaler som är lämpliga för många användningsändamål på ungdomsgårdarna, lägercentren och andra verksamhetsställen runt om i staden.

Ungdomsgrupper, organisationer, föreningar och andra aktörer kan boka lokaler för till exempel sin grupp- och lägerverksamhet. Man kan boka lokaler för både regelbunden och tillfällig användning. Olika slags utrustning och verktyg kan också bokas för eget bruk.

Organisationer, föreningar samt andra aktörer och grupper kan ansöka om regelbundna veckoturer i ungdomsverksamhetens lokaler för verksamhet som pågår i minst tre månader. Lokaler för perioden höst-vår ansöks senast den sista vardagen i april.

Säsongsbokningar av ungdomslokaler för hösten 2024 och våren 2025 gjordes från torsdagen den 4 april 2024 till tisdagen den 30 april 2024 tjänsten Varaamo(Länk leder till extern tjänst) Läs ansökningsanvisningarna längst ner på denna sida.

 

Du kan ansöka om enstaka turer med ungdomstjänsternas blanketter. Skicka blanketten till den lokal från vilken turen ansöks. Ungdomsgårdarnas kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen Nuorten.Hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

På tjänsten Varaamo(Länk leder till extern tjänst) kan du boka olika slags utrustning och stadens lokaler för till exempel evenemang året runt.

Lokaler på läger- och kurscentra

Ansökningar för nästa år för lokaler vid läger- och kurscentraler ansöks senast  den 15 september (om tidsfristen infaller på en lördag eller en helgdag löper ansökningstiden ut föregående vardag).

Bekanta dig med de bokningsbara lokalerna på läger- och kurscentralernas egna sidor:

Ansökningstiden för lokaler för  läger- och kursverksamhet för år 2024 gick ut den 15 september 2023. Eventuella lediga turer kan man höra sig för om vid verksamhetsställena.

Ytterligare information finns på webbplatsen Nuorten.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

Dagsläger under sommerloven

Lokaler för daglägerverksamhet för nästa år ansöks senast den 15 september (om tidsfristen infaller på en lördag eller en helgdag löper ansökningstiden ut föregående vardag).

Ansökningstiden för sommarens daglägerverksamhet  2024 löpte ut den 15 september 2023. Hör dig för om eventuella lediga turer direkt på verksamhetsställena.

Dagsläger under höst-, jul- och vinterloven

Ansökningstiden för dagslägerverksamhet under höst-, jul- och vinterloven med ungdomstjänsternas har löpt ut. Hör dig för om eventuella lediga turer direkt på verksamhetsställena.

Tjänsten Varaamo är Helsingfors stads bokningstjänst, där man kan boka stadens offentliga lokaler, arbetsstationer och utrustning för eget bruk. Gå till tjänsten Varaamo via den här länken(Länk leder till extern tjänst)

Ungdomstjänsterna har flera ställen från vilka man får låna olika slags utrustning. Man kan till exempel låna campingutrustning från  Wempaimisto(Länk leder till extern tjänst) och ljus- och ljudutrustning från AV-lainaamo(Länk leder till extern tjänst). Om du gör musik kan du använda inspelningsstudior(Länk leder till extern tjänst) och träningslokaler för band. 

Användningen av lokaler och tjänster är antingen avgiftsfria eller avgiftsbelagda. 

Kostnadsfri användning

 • Verksamhet som ordnas av registrerade organisationer och föreningar i Helsingfors
 • Gruppverksamhet och medborgarverksamhet som ordnas av på eget initiativ av invånare och samfund i Helsingfors 
 • Eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning, grundläggande konstundervisning för grupper och individer samt gruppverksamhet som främjar integration. Läroanstalternas verksamhet för personer under 29 år är alltid kostnadsfri.
 • Helsingfors stads sektorers och stadskansliets egen verksamhet.

Avgiftsbelagd användning

 • Verksamhet som ordnas av företag och religiösa samfund
 • Verksamhet som ordnas av andra kommuners invånare och samfund
 • Verksamhet som ordnas av andra aktörer än ovannämnda (se kostnadsfri användning)
 •  Privata tillställningar (till exempel familjefester eller födelsedagsfester)

För användning av lokalen debiteras en avgift enligt prislistan. Läs mer om priserna på tjänsten Varaamo(Länk leder till extern tjänst)

Utrustning

Användningen av utrustning är i huvudsak  avgiftsfri.  Läs mer om avgifterna pä Varaamo,(Länk leder till extern tjänst)Wempaimistooch  AV-lainaamo(Länk leder till extern tjänst)och webplatser.

 

Personalen på ungdomsgårdarna ger gärna mer information om de lokaler som kan bokas och hjälper till med frågor som gäller ansökan. Ungdomsgårdarnas kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen Nuorten.Hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

Ansökningsanvisningar

Här hittar du anvisningarna för ansökan av lokaler.

Säsongsbokning av ungdomstjänsternas lokaler för 2024–2025

Organisationer, föreningar samt andra aktörer och grupper kan ansöka om regelbundet veckobokning i ungdomstjänsternas lokaler för verksamhet som varar åtminstone i tre månader.

 1. Se lediga lokaler på tilavaraus.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)
 2. Läs noggrant igenom bokningsanvisningarna på den här sidan.
 3. Fyll i den elektroniska ansökan för säsongsbokningar på tilavaraus.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) Ansökningstiden börjar på torsdagen den 4 april 2024 fram till tisdagen den 30 april 2024 kl. 16.00.

Prioriteringsgrunder för användningen av ungdomstjänsternas lokaler

Som fördelningsgrund för periodreserveringar iakttas följande prioritetsgrunder:

 1. Ungdomstjänsternas egen verksamhet
 2. Hobby- och medborgarverksamhet för 9–24-åringar som ordnas av registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper eller samfund i Helsingfors. (inte verksamhet som ordnas av företag)
 3. Helsingfors stads sektorers och stadskanslis verksamhet
 4. Övrig verksamhet som ordnas av registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper eller samfund i Helsingfors. (inte verksamhet som ordnas av företag)
 5. Verksamhet som ordnas av företag, privatpersoner samt organisationer och samfund i andra kommuner.

Gratis och avgiftsbelagd användning av ungdomstjänsternas lokaler

Kostnadsfri användning

 • Verksamhet som ordnas av registrerade organisationer och föreningar i Helsingfors
 • Gruppverksamhet och medborgarverksamhet som ordnas på eget initiativ av invånare och samfund i Helsingfors
 • Eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning, grundläggande konstundervisning för grupper och individer samt gruppverksamhet som främjar integration. Läroanstalternas verksamhet för personer under 29 år är alltid kostnadsfri.
 • Helsingfors stads sektorers och stadskansliets egen verksamhet.

Avgiftsbelagd användning

 • Verksamhet som ordnas av företag och religiösa samfund
 • Verksamhet som ordnas av andra kommuners invånare och samfund
 • Verksamhet som ordnas av andra aktörer än ovannämnda
 • Privata tillställningar (till exempel familjefester eller födelsedagsfester)

De avgifter som tas ut för användningen av lokalerna finns på den temporära adressen tilavaraus.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)  för tjänsten Varamo (som förnyas) och på tjänsten Varamo(Länk leder till extern tjänst).

 

Ansökningsanvisningar

Fyll i den elektroniska ansökan om säsongsbokningar på tilavaraus.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)under ansökningsperioden som inleds på torsdagen den 4 april 2024 och löper ut på tisdagen den 30 april 2024 kl. 16.00.

 1. Logga in på tjänsten
 2. Välj alternativet säsongsbokning på sidans övre del.
 3. Välj fyll i ansökan.
 4. Lägg till de önskade lokalerna i din ansökan.
 5. Välj sökrunda och klicka på fyll i ansökan.
 6. Fyll i bokningsuppgifterna.
 7. Placera lokalerna i önskad ordning.
 8. Spara din bokningsönskan.
 9. Lägg till en ytterligare säsongsbokningsönskan om du vill ansöka om lokaler för ytterligare en grupp.
 10. Ange primära önskemål om tider och övriga önskemål om tider (alla lokaler). Kontrollera tillgängliga tidpunkter för varje lokal.
 11. Fyll i dina/organisationens/föreningens/sammanslutningens/företagets uppgifter.
 12. Kontrollera ansökningsuppgifterna, godkänn avtalsvillkoren och skicka in ansökan.
 13. Gå till 'Egna ansökningar' och kontrollera att den inlämnade ansökan har den blåa 'I behandling' ikonen.

Bekanta dig med de lokaler som ska bokas och lägg till de mest lämpliga i din ansökan. Du kan ordna och ta bort lokaler från din ansökan efter det. Ansökningen kan redigeras fram till ansökningstidens slut.

Lägg till alla säsongsbokningar i samma ansökan. Om antalet lokaler är stort och det inte går att ansöka om dem med en ansökan, vänligen kontakta kundtjänsten på varaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Om det finns flera ansökningar från en och samma sökande, beaktas bara den senaste ansökan. Vänligen radera tidigare inlämnade ansökningar. Den inlämnade ansökan känner du igen av den blåa 'I behandling' ikonen.

Ange alla lämpliga lokaler och tider för verksamheten i din ansökan. Att ange flera önskemål om lokaler och tider förbättrar dina chanser att få de lokaler och tider du vill ha. Lokalerna anges i systemet både som enskilda lokaler och som lokalhelheter. Därför är det möjligt att ange önskemål om flera lokaler i samma verksamhetsställes lokal. Se även till att du bokar tillräckligt med tid för förberedelser och slutstädning.

Ansökningarna prioriteras enligt prioriteringskriterier. Ansök som organisation, grupp eller sammanslutning om verksamheten är föreningsverksamhet, frivillig medborgarverksamhet eller verksamhet inom staden. Ansökningar från privatpersoner och företag prioriteras sist enligt prioriteringskriterierna. Kontrollera att målgruppen för verksamheten och verksamhetstypen är korrekt angivna.

Innan du lämnar in din ansökan in ska du godkänna avtalsvillkoren.

Bokningsbekräftelse

En bokningsbekräftelse skickas senast i slutet av maj 2024 till den e-postadress som anges i ansökan.

Mer Information

Ungdomsgårdens personal ger gärna ytterligare information om de lokaler som kan bokas och hjälper i frågor kring ansökningen. Ungdomsgårdarnas kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen Nuorten.Hel.fi(Länk leder till extern tjänst).