Avoin ovi palveluihin -hanke

Avoin ovi palveluihin on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin rahoittama kehittämishanke ajalla 1.10.2020-31.8.2024. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja parantaa vieraskielisille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita Helsingissä. Hanke on muun muassa rakentanut Helsinki neuvoo -toimintamallin, koordinoinut Neuvotaan-verkoston toimintaa sekä vastannut valtakunnallisen ohjaus- ja neuvontatyön koulutuskokonaisuuden tekemisestä. Hanke vastaa myös Helsinki neuvoo -sosiaalisen median kanavista sekä saman nimisestä palvelukoosteesta.

Helsinki neuvoo -toimintamalli

Helsinki neuvoo -toimintamalli on hankkeessa luotu kaupunkitasoinen ohjaus- ja neuvontatyön malli, jota hyödynnetään erityisesti Helsingin vieraskielisille suunnatuissa ohjaus- ja neuvontapalveluissa. Se sisältää työntekijöille yhteiset periaatteet ja käytännöt edelleenohjaukseen, tulkkauspalveluiden käyttöön, monialaiseen yhteistyöhön sekä neuvojien vertaistukeen ja viestintään. 

Toimintamalli otettiin käyttöön Helsinki-infossa, kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonnassa, maahan muuttaneiden erityispalveluissa sekä työllisyyspalveluiden neuvonnassa vuoden 2022 alussa, jonka jälkeen toimintamallia on jalkautettu muihin neuvontapalveluihin eri toimialoille.  

Helsinki neuvoo -toimintamallin yhteydessä on kehitetty Helsinki neuvoo -palvelukooste(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), jonka löydät verkosta Helsinki-infon sivuilta. Palvelukoosteeseen on kerätty Helsingin kaupungin tarjoamia matalan kynnyksen palveluita, joissa saa ilmaista ohjausta ja neuvontaa eri teemoista. 

Helsinki neuvoo -toimintamallissa on huomioitu kehittämistarpeet, jotka nousivat esille keväällä 2021 julkaistussa vieraskielisille suunnatut ohjaus- ja neuvontapalvelut Helsingissä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (pdf) -kartoituksessa. Kartoituksessa esiin tulleet kehittämistarpeita on sisällytetty myös jatkohankekausien suunnitelmiin.  

Neuvotaan-verkosto

Seudullinen Neuvotaan-verkosto on tarkoitettu ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville kuntien, valtion viranomaistahojen ja järjestöjen työntekijöille. Verkoston avulla lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä, opitaan yhdessä lisää eri teemoista ja helpotetaan asiakkaiden ohjaamista oikeisiin palveluihin. Verkoston on perustanut ja sen toimintaa koordinoi Avoin ovi palveluihin -hanke. 

Liity mukaan avoimeen verkostoon sähköpostitse:
Projektisuunnittelija Marja Kivilahti (etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Ohjaus- ja neuvontatyön koulutuskokonaisuus MAUNO

Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontatyön koulutus, tuttavallisemmin MAUNO-koulutus, antaa tietoa, taitoa ja työkaluja neuvonta- ja ohjaustyöhön ammattilaisille. Koulutuksen sisällöt on tehty neuvontatyön ammattilaisten valtakunnallisessa hankeyhteistyössä, jota koordinoi Avoin ovi palveluihin -hanke.  

Verkkokoulutus jakautuu valtakunnallisesti yhteiseen kokonaisuuteen ja alueellisiin osioihin. Kaikille yhteisessä sisältökokonaisuudessa teemoina ovat neuvontatyön periaatteet sekä saavutettavuus, palvelujärjestelmä, työllisyys ja koulutus sekä haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät.  
Alueellisista kokonaisuuksista taas löytyy tarkempaa tietoa paikallisesta ohjaus- ja neuvontatyöstä sekä muista alueen tärkeistä aiheista.  

MAUNO-koulutukseen pääset tutustumaan tarkemmin kotoutuminen.fi/mauno(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) -sivulla. Kirjautumalla MAUNO-koulutukseen pääset suorittamaan testin, jolla osoitat osaamisesi kaikille yhteisestä sisällöstä. Kun olet suorittanut testit hyväksytysti, saat koulutuksesta itsellesi todistuksen. 

Monitoimialainen hanke

Avoin ovi palveluihin -hankkeessa on mukana projektisuunnittelijoita Helsinki-infosta, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen maahan muuttaneiden erityispalveluista. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä jokaisen kaupungin toimialan kanssa.

Kysy lisää hankkeesta:
Projektipäällikkö Aino Hautsalo
etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
p. 040 157 9734