Hyppää pääsisältöön

Avoin ovi palveluihin -hanke

Avoin ovi palveluihin on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin rahoittama kehittämishanke ajalla 1.10.2020-31.8.2023. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja parantaa vieraskielisille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita Helsingissä.

Helsinki Neuvoo -toimintamalli

Hankkeessa on luotu kaupunkitasoinen malli Helsingin vieraskielisille suunnattuihin ohjaus— ja neuvontapalveluihin. Helsinki Neuvoo -toimintamalli otettiin käyttöön hankkeen neljässä yksikössä alkuvuodesta 2022 ja sen käyttöönottoa laajennetaan hankkeen aikana. Toimintamalli sisältää yhteiset periaatteet ja käytännöt edelleenohjaukseen, tulkkauspalveluiden käyttöön, ennakoivaan monialaiseen yhteistyöhön sekä neuvojien vertaistukeen ja viestintään.

Neuvotaan-verkosto

Avoin ovi palveluihin -hanke on käynnistänyt seudullisen verkoston ohjaus— ja neuvontatyötä tekeville kuntien, valtion viranomaistahojen ja järjestöjen työntekijöille. Verkoston avulla lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja helpotetaan asiakkaiden ohjaamista oikeisiin palveluihin. Avoimeen verkostoon pääsee mukaan laittamalla sähköpostia Avoin ovi palveluihin -hankkeen projektisihteerille. Projektisihteerinä toimii Rhea Sundén (etunimi.sukunimi@hel.fi

Ohjaus ja neuvontatyön koulutuskokonaisuus

Avoin ovi palveluihin -hanke koordinoi valtakunnallista hankkeiden yhteistyötä, jossa rakennetaan verkkokoulutuskokonaisuus vieraskielisille suunnattua ohjaus— ja neuvontatyötä tekeville. Verkkokoulutus jakautuu valtakunnallisesti yhteiseen kokonaisuuteen ja alueellisiin osioihin.

Monialaiset jalkautumiset

Hankkeen aikana toteutetaan neuvontapalveluiden jalkautumisia virtuaalisesti ja alueellisesti. Virtuaalisia jalkautumisia on tehty muun muassa vieraskielisille suunnattuihin vertaisryhmiin. Alueellisia jalkautumisia on tehty muun muassa Kannelmäessa ja Itäkeskuksen Tallinnanaukiolla. Jalkautumisen avulla voidaan tavoittaa helsinkiläisiä, jotka eivät tunne kaupungin ohjaus— ja neuvontapalveluita.

Lähtötilanteen kartoitus

Keväällä 2021 julkaistiin kartoitus vieraskielisille suunnatuista ohjaus- ja neuvontapalveluista Helsingissä (pdf)Kartoituksessa esiin tulleet kehittämistarpeet on huomioitu Helsinki Neuvoo -toimintamallissa ja jatkohankekauden suunnitelmissa. 

Yhteistyötahot

Avoin ovi palveluihin -hankkeessa ovat mukana Helsinki-info, Helsingin työllisyyspalveluiden neuvonta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimen maahanmuuttoyksikkö. Hankkeessa toimivat palveluneuvojat toimivat näissä kaikissa yksiköissä. 

Kysy lisää hankkeesta:
Projektipäällikkö Marja Säikkä
etunimi.sukunimi@hel.fi
p. 040 487 6353