Kronbergsstranden

Dronesta kuvattu näkymä kerrostalojen sisäpihalle.
Kronbergsstranden byggs på Kronbergsfjärden, mittemot stadskärnan. Fram till 2030 kommer det i Kronbergsstranden att byggas hem för 13 500 invånare och där kommer att finnas cirka 800 arbetsplatser.

På den här sidan

Kronbergsstranden som område

Kronbergsstranden är omgiven av natur men ändå nära till tjänsterna. De fantastiska möjligheterna till friluftsliv och rekreation samt ljuskonsten ger området en särpräglad känsla. I framtiden kan man åka med spårvagn från Kronbergsstranden till stadskärnan i en kvart när spårvägsförbindelsen Kronbroarna blir färdig.  

I Kronbergsstranden finns ett lämpligt hem för alla. I enlighet med Helsingfors genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning byggs det i Kronbergsstranden ägarbostäder, fritt finansierade och statsstödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder, prisreglerade Hitas-bostäder samt bostäder för studerande och seniorer. Hustyperna och planlösningarna i bostäderna är mångsidiga.  

I Kronbergsstranden finns nio områden som alla ser något olika ut. Av dessa liknar Håkansvik stadskärnan mest. I området finns också olika stadssmåhus: I Hålviksområdet finns tomter för egnahemshusbyggare. På Hundholmarna finns till och med möjlighet till egen strand. 

Från varje håll i Kronbergsstranden är det högst några hundra meter till friluftslederna eller naturstigarna som går runt havsstranden. Naturlandskapet varierar från bergskog till strandängar och skärgårdsholmar. På naturstigarna avlöser branta klippar och lundar i dalmiljön. 

Kronberget som gett namn åt området är till stor del rekreationsområde. Nästan i mitten av det vildmarksaktiga området finns Kronbergsträsket som redan för tusentals år sedan hamnade i skydd av berget och som med sina stränder har antecknats som naturskyddsområde. 

Naturskyddsområdet i Stansvikens lund- och gruvområde är cirka fem och ett halvt hektar stort. Gruvschakten är fyllda med vatten och de har inhägnats, men naturen omkring är värd att bekanta sig med. I sydöstra delen av Kronberget finns en skyddad lindskog. 

Kronbergsstranden blir ljusets stadsdel som man kan beundra också från stadskärnan, havet och öarna.  Belysningen och ljuskonstverken är en permanent del av Kronbergsstrandens identitet. Ljuskonst syns på offentliga platser, tomter och byggnader. 

Kronbergsstrandens ljuskonst skapas på basis av procentprincipen. Verken genomförs som en del av kvartersbyggandet. Ljus- och landskapsverket som byggts i den gamla Oljetank 468 har fått otaliga internationella erkännanden. 

Valotaidetta Kruunuvuorenrannassa.
Bild: Lauri Rotko

Planer

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi bygger till exempel bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra farleder går.  

Kronbergsstranden planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Stansvikin uimaranta
Bild: Sofie Jokinen

Byggande

Vi bygger Kronbergsstranden på före detta Degerö oljehamns plats, i ett 260 hektar stort område. Byggandet framskrider bra och fortsätter till omkring 2030. De första invånarna flyttade till Borgströmsbacken och Gunillaberget under hösten 2015. 

Oavsett den innerstadsliknande anblicken är en del av bostäderna olika stadssmåhus från townhouse till flytande bostäder. Även till höghusbyggandet söks nya former. I området finns bland annat ett lofthus, stadsvillor med tre våningar, stjärnformade flervåningshus och skyskrapor med 8–10 våningar. 

Kruunuvuorenrannan rakentamisen aikataulut kuvana
Havainnekuva Kruunusillat-raitiotiestä

Trafikförbindelser

De goda trafikförbindelserna garanterar en smidig rörlighet i Kronbergsstranden. Genom Hertonäs kan man åka till många riktningar med både kollektivtrafik och personbil. I framtiden tar resan med spårvagn från Kronbergsstranden till stadskärnan 15 minuter. 

Viktiga länkar för rörligheten:
Vägledare(Länk leder till extern tjänst)
Spårväg Kronbroarna (Länk leder till extern tjänst)
Närmaste cykelstationer(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors stad har säkerställt ett visst bilplatsantal för invånare i byggområdet med bestämmelserna om minimiantal parkeringsplatser som används i detaljplanerna. Bestämmelserna om minimiantal parkeringsplatser grundar sig på bland annat goda kollektivtrafikförbindelser. 

Invånarna parkerar antingen i områdets parkeringsanläggningar, i Kronparkerna eller på tomter eller separat fastställda områden.  Alla fem Kronparker i området har byggts. Bostadsaktiebolagen hyr ut parkeringsplatser till sina invånare och de kan kontaktas för att fråga parkeringsplatsernas reservationsgrad. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy sköter underhållet av hallarna. 

Parkeringsplatserna som finns utmed gatorna kommer att vara avsedda för korttidsparkering för personer som besöker invånare eller annars sköter ärenden i området. Dessa gatuparkeringsplatser kommer att ha tidsbegränsningar som enligt de nuvarande planerna gäller endast på vardagar. På veckoslut och söckenhelger skulle platserna vara obegränsade. Boende- och företagsparkeringen införs inte i området, eftersom invånarna och företagen ska parkera på tomter. 

Medan området ännu byggs kan det förekomma avvikelser i parkeringsarrangemangen och det lönar sig att alltid kontrollera parkeringsrestriktionerna på trafikskyltarna. Utmed gatorna har man erbjudit tillfälliga parkeringsplatser till bland annat byggare av tomter och invånare som redan bor i området kan också utnyttja dem. Dessa tillfälliga parkeringsplatser minskar i takt med att byggandet framskrider och försvinner när de slutgiltiga arrangemangen förverkligas. 

Tjänster

Efter att området har blivit färdigt ligger de offentliga och kommersiella tjänsterna på gångavstånd. Största delen av de kommersiella tjänsterna kommer att ligga i centrumkvarteret. 

Tjänster på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Nyheter

Kontaktuppgifter 

Namn
Kati Kiyancicek

Titel
Projektchef
Beskrivning
Samordning av byggande och planering  Stadskansliet, områdesbyggande 

Namn
Mikko Ahola

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Samordning av byggande och planering  Stadskansliet, områdesbyggande