Fiskehamnen

I den östra delen av stadskärnan, på ett cirka 170 hektar stort strandområde byggs hem för cirka 30 000 invånare och där kommer att finnas fler än 10 000 arbetsplatser.

På den här sidan

Fiskehamnen som område

I Fiskehamnen bor invånarna i urban anda tätt och i närheten av tjänster och kollektivtrafik. Trafikförbindelserna är goda i många riktningar. Havet är närvarande överallt och Farfarsbron leder till Blåbärslandets rekreationsområde. När området blir färdigt kommer Fiskehamnens stränder att följas av en sex kilometer lång strandrutt.

Bostäderna i Fiskehamnen byggs huvudsakligen i flervåningshus, men i området finns även stadssmåhus. Vid köpcentret Redi byggs åtta skyskrapor varav sju är avsedda för byggande. Skyskraporna har 20–37 våningar och den högsta är över 130 meter hög.  I norra delen av Nätholmen har det planerats flytande bostäder. 

Alla kan hitta ett lämpligt hem från Fiskehamnens mångsidiga bostadsbestånd. I Fiskehamnen stöds gemenskapen på många sätt. De gemensamma gårdarna är gårdar som används av flera olika bostadsaktiebolag. 

För att öka invånarnas trivsel skapar vi miljökonst i Fiskehamnen. Miljökonsten kan vara permanent (70 %), tillfällig (15 %) eller olika slags evenemang (15 %). 

Miljökonstprojektet styrs av Helsingfors stads stadskansli i samarbete med stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn. Miljökonsten finansieras genom en våningskvadratmeterspecifik avgift på 10 euro per våningskvadratmeter. 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi bygger till exempel bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra farleder går.

Planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Byggande

Vi inledde byggandet av Fiskehamnen 2009 och det fortsätter till slutet av 2030-talet. Fiskehamnen är ett av de största områdena som ska byggas i Helsingfors. De första invånarna flyttade till Fiskehamnen under hösten 2012. 
Fiskehamnens område har varit i industri- och hamnbruk från slutet av 1800-talet. Hamnen flyttade till Nordsjö i slutet av 2008. En del småindustrin finns fortfarande kvar. Strandområdet har under årtiondena utvidgats med anläggningsarbeten. Områdets holmar, såsom Byholmen, Stora och Lilla Nätholmen, Sumparn och Hanaholmen har begravts under den nuvarande Fiskehamnen.
Nedan hittar du mer information om byggandet under de närmaste åren: 

Man strävar efter att bygga Loviseholmsparken och Fiskehamnsparken färdig före utgången av 2023.

På Sumparn, i södra delen av Nätholmen och på Verkstadsgården görs slutarbetena på gator.

I Södervik inleds byggandet av Gasverksgatan och Kaasutehtaankenttä hösten 2023.

Grundberedningen och gatubyggandet i södra delen av Knekten inleds 2023.

De sista bostäderna på Sumparn färdigställs i början av 2024. 

Bostadsbyggandet i Knekten och norra delen av Nätkolmen fortsätter.

Sista bostadsobjekt på Verkstadsgården färdigställs sommaren 2023.

Det fjärde tornhuset vid Redi färdigställs i början av 2024.

Byggandet av Söderviks evenemangskvarter ska inledas i slutet av 2023.

Daghemmet Päiväkoti Verkkosaari tas i bruk i februari 2023.

Daghemmet Päiväkoti Sompasaari tas i bruk senast i början av 2024.

Byggandet av daghemmet Päiväkoti Nihti ska inledas hösten 2023.

I Fiskehamnen byggs tornhus. Bild: Tero Pajukallio
I Fiskehamnen byggs tornhus. Bild: Tero Pajukallio
Polkupyöräilijöitä Kalasatamassa.
Bild: Riku Pihlanto

Trafikförbindelser

Det är enkelt att nå Fiskehamnen med såväl kollektivtrafik som cykel och bil. Trafikförbindelserna förbättras från tidigare när byggandet av spårvägarna Kronbroarna och Från Fiskehamnen till Böle färdigställs. Trafiken på linjen Från Fiskehamnen till Böle ska inledas hösten 2024 och längs Kronbroarna 2027. Längs Kronbroarna kan man i fortsättningen också gå till fots och med cykel till Kronbergsstranden och Hagnäs.

Tjänster

Fiskehamnen erbjuder bra närservice. I området finns redan en skola, daghem och en central för hälsa och välbefinnande. Vi bygger grundläggande tjänster i området i takt med att antalet invånare ökar. Det mångsidiga utbudet i Redi och Slakthuset betjänar invånare i Fiskehamnen. Södervik utvecklas till evenemangscentrum under de närmaste åren.

Tjänster på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Contact information

Namn
Miikka Hakari

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggandet i Fiskehamnen

Namn
Petri Hoppula

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggandet i Fiskehamnen