Degerö

Laajasalon kanava
Degerö är en stadsdel invid grönområden och havet. Ön har en lång historia och en stark egen identitet. Degerö växer, utvecklas och får en ny centrumförbindelse – grönskan blir kvar och havets närhet framhävs.

På den här sidan

Degerö som område

På Degerö byggs nya, högklassiga bostäder, trafikförbindelser och tjänster. På Degerö bor man i flervåningshus, radhus och egnahemshus. Det är alltid enkelt att ta sig till stränderna och grönområdena.
Ny arkitektur ger huvudgatorna och Uppby, Degerös centrum, ett modernt och högklassigt utseende. På 2020-talet byggs nya hem huvudsakligen utmed snabbspårvägen och huvudgatorna Hundholmsvägen, Ilomäkivägen, Rävsundsvägen och Degerövägen.
På Degerö finns detaljplaner i olika skeden. I Uppbyviken och norra delen av Degeröviken byggs Uppbys nya havsnära område på 2030-talet.

Degerövägens motorgata, som korsar Degerö, omvandlas till en parkgata som beaktar alla trafikformer. På gatan kommer nya bostäder och tjänster.

Förnyelse av Degerövägen

Laajasalontien keskiosa
Bild: Sofie Jokinen

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Degerös planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Från Degerö tar man sig snabbt med buss eller metro till Helsingfors stadskärna både nu och i framtiden, på 15–20 minuter längs snabbspårvägen. På Kronbroarna byggs filer för gång- och cykeltrafik och på Degerö har det planerats en förlängning av banan, en lång sammanhängande cykelväg.

Service

Degerö och Uppby får i takt med tillväxten nya tjänster och de nuvarande tjänsterna utvecklas tillsammans med invånarna. Bekanta dig med tjänsterna med hjälp av kartan nedan.

Degerös service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Nyheter

Kontaktuppgifter

Namn
Kati Kiyancicek

Titel
Projektchef
Beskrivning
Stadskansliet, områdesbyggande

Namn
Mikko Ahola

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Stadskansliet, områdesbyggande

Namn
Elina Ahdeoja

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Stadskansliet, områdesbyggande