Busholmen

Busholmen byggs så att området blir en del av stadskärnan i Helsingfors sydvästra del, intill det öppna havet. Busholmen blir hem åt 21 000 invånare och erbjuder 6 000 människor jobb. En femtedel av området kommer att bestå av parker.

Ilmakuva Jätkäsaaresta.

På den här sidan

Busholmen som område

Busholmen är en urban och havsnära stadsdel. Tätt byggande, skyddade slutna kvarter, kvartersbutiker och spårvagnar får Busholmen se ut som innerstad. Godahoppsparken som slingrar mitt i Busholmen och idrottsparken erbjuder rekreation och fritidsmöjligheter. 

Bostadsutbudet i Busholmen är mångsidigt. I området byggs ägarbostäder, fritt finansierade och statsstödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder samt bostäder för studerande och seniorer. Dessutom finns det på Busholmen flera gruppbyggprojekt med olika boendemallar och -koncept. 

Områdets arkitektur är modern och kreativ, vilket syns till exempel i byggandet på taknivån som liknar Paris och i användningen av färger. Husens våningstal minskar mot havsstranden. I närheten av stranden byggs stadssmåhus, det vill säga townhouse, som ligger fast i varandra, småhöghus och radhus. 

Höghus i Jätkäsaaris Saukonpaate-område. Bild: Antti Pulkkinen
Höghus i Jätkäsaaris Saukonpaate-område. Bild: Antti Pulkkinen

Till Busholmen tas offentlig konst för att öka invånarnas trivsel. I gatubilden finns det redan nu flera verk, såsom Västra Länkens bro, Paluu tulevaisuuteen som skapats i en telefonhytt och Horisontti vid Broholmskajen. 

Från konstnärer beställs i regel nya verk som planerats för platsen. 

Offentlig konst på Helsingfors konstmuseums webbsida(Länk leder till extern tjänst)

Offentligt konstverk "Lämmin kohtaaminen" på Malaga platsen. Bild: Antti Pulkkinen
Offentligt konstverk "Lämmin kohtaaminen" på Malaga platsen. Bild: Antti Pulkkinen

En femtedel, det vill säga cirka 20 hektar, av Busholmens yta kommer att vara parker där det finns plats för motion, rekreation och lek. Det största grönområdet, Godahoppsparken, kommer att vara en oas som är en kilometer lång och nästan hundra meter bred när den blir färdig och där går holmens leder för gång- och cykeltrafik. Parken fick utmärkelsen Vuoden ympäristörakenne (Årets miljökonstruktion) 2020. 

Hyväntoivonuisto är inte bara ett rekreationsområde, utan också en central genomfartsled för lätt trafik. Bild: Antti Pulkkinen
Hyväntoivonuisto är inte bara ett rekreationsområde, utan också en central genomfartsled för lätt trafik. Bild: Antti Pulkkinen

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi bygger till exempel bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra farleder går.  

Upotus Helsingin karttapalveluun - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Byggande

Busholmen är en av Helsingfors största byggarbetsplatser. Det tidigare hamn- och industriområdet på hundra hektar blir så småningom ett livlig och trivsamt bostadsområde. 

Byggandet av Busholmen började 2010 och fortsätter till slutet av 2020-talet. Området byggs huvudsakligen ett delområde i taget. Först färdigställdes Sandholmens område och byggandet framskrider stegvis mot de södra stränderna. 

Nedan hittar du mer information om byggandet

På Mässpojksgränden görs det under 2022 främst arbeten som förknippas med el- och fjärrvärmenätverket och som särskilt betjänar genomförandet av det bredvidliggande nya kvarteret. Busholmens avfallsbolags temporära återvinningspunkt genomförs i utkanten av Skeppsgosseplatsen. 

Byggandet av Godahoppsparken fortsätter. Målet är att bygga en grönkorridor i utkanten av bostadskvarter, som byggts i södra delen av Atlantgatan, på parkens sida. Dessutom görs utfyllnader så att man nästa år kan fortsätta finslipningen av ytor. 

Byggandet av en bro för gång- och cykeltrafik, Rööriporkkana, som går över Västrahamnsgatan och kombinerar södra och norra delen av Godahoppsparken, börjar under det innevarande året. Arbetena börjas genom att bygga en stödmur i södra sidan av gatan. Muren består av stora trekantiga betongelement. Vid muren byggs uppvärmda trappor. 

Intill Dansens hus som öppnades bredvid Kabelfabriken färdigställs Kabelplatsen och Kabelparken som ligger i norra sidan av byggnaden. Till parken kommer planteringar av flera grenar, murar och bänkar av natursten samt lekredskap. 

Beroende på tidsschemana för färdigställandet av planer kommer gatornas kommunalteknik att färdigställas i Melkökajens område, eller om planerna inte färdigställs tillräckligt i tid finns det också beredskap att fortsätta genomförandet av Utterkanalen i stället för dem. 

Höghus på Välimerenkatu, nära Hyväntoivonpuisto. Bild: Antti Pulkkinen
Höghus på Välimerenkatu, nära Hyväntoivonpuisto. Bild: Antti Pulkkinen

Bostadsbyggandets tyngdpunkt ligger i områdena Melkhamnen och Sälfhamnen.

Byggandet av kvarteret mellan Västra hamnens gata och Mässpojksgränden började år 2022. På adressen Västra hamnens gata 20 byggs Busholmens unika terrasshus, som består av två trappstegsvis stigande byggnader på 2–10 våningar. Det speciella med huset är dess terrasslägenheter på platåerna, som inkluderar stora utomhusutrymmen. Huset beräknas stå färdigt i slutet av år 2024. Dessutom är det planerat att två hotell och en kontorsbyggnad ska byggas i kvarteret.

Intill kvarteret byggs också Varsinaissuomalainen osakuntas (Egentliga Finlands nation) studentbostäder som blir färdiga våren 2024.

På Västra hamnens gata fortsätter Helsingfors stads bostadsproduktion bygga ett HITAS-boende.

Byggandet på den första tomten i kvarteret för cirkulär ekonomi börjar troligen under år 2024.

Byggandet fortsätter i servicetäta kvarter (vid korsningen av Atlantgatan och Västra hamnens gata).

Trähuskvarteret Wood City kompletteras när WithSecures huvudkontor blir färdigt sommaren 2024.

Illustration på Jätkäsaaris terrasshus. Bild: B&M Architects
Illustration på Jätkäsaaris terrasshus. Bild: B&M Architects

Trafikförbindelser

På Busholmen finns utmärkta förbindelser för cykel- och gångtrafik. 

Jätkäsaari kan nås med spårvagnarna 7, 8 och 9. När Jätkäsaari är klar kommer ett slingliknande nät av spårvagnar att gå runt den. Bild: Antti Pulkkinen
Jätkäsaari kan nås med spårvagnarna 7, 8 och 9. När Jätkäsaari är klar kommer ett slingliknande nät av spårvagnar att gå runt den. Bild: Antti Pulkkinen

Tjänster

Busholmen ska ha mångsidiga offentliga och privata tjänster i framtiden. Grundskolan Jätkäsaaren peruskoulu är redan verksam och utöver de fem nuvarande daghemmen byggs nya i takt med att invånarantalet ökar. Även antalet kommersiella tjänster ökar så småningom. 

Upotus Jätkäsaaren palvelukartasta - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)