Björkholmen

Koivusaari havainnekuva
Längs med Västmetron, på Björkholmen planeras en ny stadsdel som ska kombinera en havsnära miljö, skärgårdslandskap och direkt förbindelse till Västerleden. På Björkholmen finns allting på promenadavstånd.

På den här sidan

Björkholmen som område

Man planerar att Björkholmen ska bli en stadsdel med ungefär 5000 innevånare och drygt 4000 arbetsplatser. Plats för byggandet erhålls genom att fylla upp havet.

Från alla bostäder på Björk Holmen är det högst 600 m till metrostationen. Med metron kommer man på några minuter till Helsingfors centrum, Hagalund, campusen i Otnäs eller till Kägeluddens arbetsplatsområde.

För Björkholmen man gjort upp en delgeneralplan som vann laga kraft 2017. Detaljplaneringen pågår. Grunden för Björkholmens plan är förslaget från arkitektkontoret Sopanen-Svärd Oy, som vann den allmänna planeringstävlingen för området år 2009.

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplanen för Björkholmen i september 2021. Detaljplanen har ännu inte laga kraft. IKEA har en tomtreservation för ett varuhus samt kontors-, affärs- och hotellutrymmen.

Kvartersstrukturen på Björkholmen är relativt låg, för bostadskvarteren 4 – 7 våningar.
 

Björkholmen blir ett urbant bostadsområde där det också finns plats för friluftsliv och rekreation.

I södra spetsen byggs Alholmsparken, där det kommer att finns plats att vistas, spelplaner, en lekpark samt strandängen som bevaras i naturligt tillstånd. Från öns södra spets kan man beundra utsikten till yttre skärgården.

I norr har man på den östra stranden planerat Hemhamnens park och Björkholmens bukt med sin strandpark som omsluter ett litet vattenområde. Längs med strandrutterna som går runt Björkholmen kan man fortsätta direkt mot Helsingfors centrum eller Esbo.

Björkholmen från Drumsö Bild: Nina Talmen
Björkholmen från Drumsö Bild: Nina Talmen

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Björkholmens planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Björkholmen byggts så, att avståndet från varje bostad eller kontor till metrostationen är högst 600 m. Det kommer att göras så lätt och bekvämt som möjligt att röra sig till fots eller med cykel. Det kommer att finnas en egen anslutning till Västerleden.

Björkholmens metrostation Bild: Riku Pihlanto
Björkholmens metrostation Bild: Riku Pihlanto

Service

Förutom hem och arbetsplatser kommer man på den urbana ön att bygga daghem och skolbyggnader, rekreationsområden och en småbåtshamn. De båthamnar som för tillfället finns på Björkholmen fortsätter sin verksamhet på ön. På Björkholmens södra strand har man också planerat en flytande simanläggning.
 

Björkholmens service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Leena Pasonen

Titel
Projektledare
Beskrivning
Samordning av byggande och planering

Namn
Mikko Reinikainen

Titel
Teamchef, Arkitekt
Beskrivning
Stadsmiljösektorn, planläggning

Namn
Miika Vuoristo

Titel
Arkitekt
Beskrivning
Stadsmiljösektorn, planläggning