Hoppa till huvudinnehåll

Björkholmen

Längs med Västmetron, på Björkholmen planeras en ny stadsdel som ska kombinera en havsnära miljö, skärgårdslandskap och direkt förbindelse till Västerleden. På Björkholmen finns allting på promenadavstånd.

Koivusaari havainnekuva

På den här sidan

Björkholmen som område

Man planerar att Björkholmen ska bli en stadsdel med ungefär 5000 innevånare och drygt 4000 arbetsplatser. Plats för byggandet erhålls genom att fylla upp havet.

Från alla bostäder på Björk Holmen är det högst 600 m till metrostationen. Med metron kommer man på några minuter till Helsingfors centrum, Hagalund, campusen i Otnäs eller till Kägeluddens arbetsplatsområde.

För Björkholmen man gjort upp en delgeneralplan som vann laga kraft 2017. Detaljplaneringen pågår. Grunden för Björkholmens plan är förslaget från arkitektkontoret Sopanen-Svärd Oy, som vann den allmänna planeringstävlingen för området år 2009.

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplanen för Björkholmen i september 2021. Detaljplanen har ännu inte laga kraft. IKEA har en tomtreservation för ett varuhus samt kontors-, affärs- och hotellutrymmen.

Kvartersstrukturen på Björkholmen är relativt låg, för bostadskvarteren 4 – 7 våningar.
 

Stäng

Björkholmen blir ett urbant bostadsområde där det också finns plats för friluftsliv och rekreation.

I södra spetsen byggs Alholmsparken, där det kommer att finns plats att vistas, spelplaner, en lekpark samt strandängen som bevaras i naturligt tillstånd. Från öns södra spets kan man beundra utsikten till yttre skärgården.

I norr har man på den östra stranden planerat Hemhamnens park och Björkholmens bukt med sin strandpark som omsluter ett litet vattenområde. Längs med strandrutterna som går runt Björkholmen kan man fortsätta direkt mot Helsingfors centrum eller Esbo.

Björkholmen från Drumsö Bild: Nina Talmen
Björkholmen från Drumsö Bild: Nina Talmen
Stäng

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Trafikförbindelser

Björkholmen byggts så, att avståndet från varje bostad eller kontor till metrostationen är högst 600 m. Det kommer att göras så lätt och bekvämt som möjligt att röra sig till fots eller med cykel. Det kommer att finnas en egen anslutning till Västerleden.

Björkholmens metrostation Bild: Riku Pihlanto
Björkholmens metrostation Bild: Riku Pihlanto
Stäng

Service

Förutom hem och arbetsplatser kommer man på den urbana ön att bygga daghem och skolbyggnader, rekreationsområden och en småbåtshamn. De båthamnar som för tillfället finns på Björkholmen fortsätter sin verksamhet på ön. På Björkholmens södra strand har man också planerat en flytande simanläggning.
 

Kontaktuppgifter

Namn:
Leena Pasonen

Titel:
Projektledare
Telefonnummer:
09 310 36104
Beskrivning:
Samordning av byggande och planering

Namn:
Mikko Reinikainen

Titel:
teamchef, arkitekt
Telefonnummer:
09 310 37206
Beskrivning:
Stadsmiljösektorn, planläggning

Namn:
Miika Vuoristo

Titel:
arkitekt
Telefonnummer:
Tfn 09 310 37192
Beskrivning:
Stadsmiljösektorn, planläggning