Hoppa till huvudinnehåll

Totalrenovering av Mannerheimvägen

Mannerheimvägen ska totalrenoveras på avsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan och avsnittet mellan Runebergsgatan och Grejusgatan. Särskilt mycket händer under gatan, eftersom den ungefär hundra år gamla kommunaltekniken under gatan kommer att förnyas helt och hållet. Dessutom kommer alla gatuytor att bytas ut. Det handlar om det hittills största gatuarbetet i Helsingfors.
Havainnekuva Mannerheimintiestä.

Vad gör vi under gatuarbetet?

Under totalrenoveringen:

  • Den cirka hundra år gamla kommunaltekniken kommer att förnyas. Med kommunalteknik avses bland annat vattenledningar, fjärrvärme- och fjärrkylledningar samt el- och telekablar under gatan. Den nya kommunaltekniken står ut länge i framtiden.
  • Gång- och cykelvägar samt körbanor kommer att förnyas.
  • Kollektivtrafiken kommer att förbättras och spårvägsnätet moderniseras. Under entreprenaden kommer nya rälsar att byggas för en sträcka på 2,6 kilometer.
  • Bron över Banan på Mannerheimvägen mellan Kiasma och Lilla parlamentet kommer att förnyas.
  • Lastnings- och parkeringsplatser kommer att läggas till på Mannerheimvägens sidogator.
  • Rosagatan, Savilagatan och Salligatan ändras till enkelriktade gator.
  • I Hesperiaparken byggs en ramp och trappor som avgränsas med en stödmur av natursten.

Arbetet påverkar trafiken och orsakar buller och damm

Totalrenoveringen inleds i mars 2023. Vi arbetar i två steg: först bygger vi sträckan mellan Postgatan och Runebergsgatan, sedan börjar vi med sträckan mellan Runebergsgatan och Grejusgatan.

Arbetet kommer att orsaka förändringar i rutterna för gång-, cykel- och kollektivtrafiken samt motorfordon. Trafikarrangemangen förändras flera gånger när arbetet framskrider. Rutterna skyltas i terrängen så tydligt som möjligt.

Byggarbetet kommer också att orsaka buller och damm, även om vi strävar efter att förebygga båda med alla medel. Målet är att totalrenoveringen färdigställs senast före utgången av 2025.

Så här framskrider arbetet

Fasningskarta över hur byggarbetsplatsen framskrider.

Mer information

Namn:
Antti-Juhani Lehtinen

Titel:
Projektchef
Telefonnummer:
09 3103 8872